Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizcilik Sektörü Atılım, Gelişme Programı Ve Denizcilik Bakanlığı - Mevcut Yapı, Strateji Ve Hedefler

Denizcilik Sektörü Atılım, Gelişme Programı Ve Denizcilik Bakanlığı - Mevcut Yapı, Strateji Ve Hedefler

Denizcilik Sektörü Atılım, Gelişme Programı Ve Denizcilik Bakanlığı - Mevcut Yapı, Strateji Ve Hedefler

Yazar: İbrahim Tez

Devlet Bakanlığı Yayını

18 Sayfa

Boyut: 19.85 x 27.1

Kuşa Kapak – 1. Hamur

1999

Kitap Hakkında

SUNUŞ

Denizcilik Sektörü Atılım, Gelişme Programı ile mevcut yapı, strateji ve hedeflerin genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Denizcilik sektörü ana planı çerçevesinde saptanacak hedeflere ulaşmamızı sağlayacak ilke ve politikaların belirlenmesine dönük olan bu çalışma, Ulusal Denizcilik Politikamızın esaslarının ortaya çıkmasıyla daha da zenginleşecektir.

Gerçek olan tek şey, Ülkemizin bir deniz ülkesi olduğudur. Ne var ki, deniz kaynaklarımızdan bugüne kadar yeterli verim alınamamıştır. Ancak gerek kurumsal gerek kuramsal modeli tutarlı bir Denizcilik Bakanlığı ile denizlerimizden verim, ekonomik katkı ve diğer faydaları sağlamak olanaklı olacaktır.

İbrahim Tez

Devlet Bakanı

İçindekiler

-SUNUŞ 1

-TANIM 2

-KAPSAM 2

-MEVCUT YAPI 3

-DENİZCİLİĞİN EKONOMİK BOYUTU 4

-SORUN 5

-Alt Sektörler İtibariyle Genel Durum ve Sorunlar 5

-Su Ürünleri 5

-Ulusal Filomuz 5

-Limanlar 5

-Gemi İnşa Sanayi 6

-ÖNERİ 7

-GEREKÇELER 8

-Pozisyon I – 8

-Pozisyon II – 8

-Pozisyon III – 8

-Pozisyon IV – 9

-Pozisyon V – 9

-Dış Borç Stoku 9

-İç Borç Stoku 9

-İstihdam 10

-Enflasyon 10

-Deniz Taşımacılığı Navlun Gelir ve Gideri 10

-Deniz Ticareti Filosu 10

-Gemi İnşa Kapasitesi 11

-Su Ürünleri 11

-Türkiye’de Su Ürünleri Üretimi 11

-SEKTÖREL GELİŞME HEDEFLERİ I – 13

-Ana Hedefler 13

-SEKTÖREL GELİŞME HEDEFLERİ II (Alt Sistemleri İtibariyle) – 14

-DENİZ TAŞIMACILIĞI 14

-Hedefler 14

-İlkeler ve Politikalar 14

-SEKTÖREL GELİŞME HEDEFLERİ III – 15

-GEMİ İNŞA SANAYİ 15

-Hedefler 15

-İlkeler Politikalar 15

-SEKTÖREL GELİŞME HEDEFLERİ IV – 16

-SU ÜRÜNLERİ 16

-Hedefler 16

-İlkeler Politikalar 16

-SEKTÖREL GELİŞME HEDEFLERİ V – 17

-LİMANLAR VE DİĞER ALT YAPILAR 17

-Hedefler 17

-İlkeler Politikalar 17

-SEKTÖREL GELİŞME HEDEFLERİ vı

-Diğer Hedefler 18

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI