Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Ticaret Yazışmaları

Deniz Ticaret Yazışmaları

Deniz Ticaret Yazışmaları

Yazar: Erol Ceylan

Akademi Denizcilik Yayınları

132 Sayfa

ISBN: 9759392607

Boyut: 21.0 x 28.0

2001

Kitap Hakkında

Meslek büyüklerimiz bize ´Kaptanlık Limanda Belli Olur´ derlerdi. Bu sözün gerçek payı büyüktür, zira yükleme ve tahliye operasyonlarının yapıldığı, kaptanın pilot, acente, gümrük, polis, liman işçileri, yükleyici, alıcı, kiracı, armatör ve liman yetkilileriyle yoğun bir ilişki içinde bulunmak zorunda olduğu limanlar en çok sorunla karşılaşılan yerler olmaktadır. Gerek bu yoğun ilişkiler ve işlerin yürütülmesinde gerekse ortaya çıkan sorunların halledilmesinde haberleşme ve yazışma önemli bir yer tutmaktadır. Yazışmaların doğru zamanda ve doğru şekilde yapılması Geminin, Armatörün ve Kiracının hak ve menfaatlerinin korunmasında en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, gerek seyir sırasında gerekse limanlarda çok sık olarak kullanılan, özellikle problemli durumlarda yapılması gereken bazı yazışma örneklerini, ilgili kimselere bir referans ve yol gösterici olabileceğini umarak bu kitapta sunmayı uygun bulduk.

Bu kitapta verilen bütün protesto, rapor ve benzeri yazışma örnekleri, kendi çalıştığım gemilerden ve sörveyorlük yaptığım sürede sörvey için gittiğim yerli ve yabancı diğer gemilerden toplanmış, tamamı gerçek olaylardan alınmıştır. Ayrıca özellikle yabancı kiracılarla gemi arasında yapılan rutin telex yazışmalarında kullanılabilecek Telex kısaltmaları Türkçe karşılıkları ile birlikte kitabın sonunda verilmiştir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI