Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Piri Reis - Kitab-ı Bahriye

Piri Reis - Kitab-ı Bahriye

Piri Reis - Kitab-ı Bahriye

Türk Tarih Kurumu Yayınları

ISBN: 975-16-1544-5

1. Baskı (1935), 2. Baskı (2002)

(görsel ve bilgi: ttk.gov.tr)

Kitap Hakkında

Bahriye Kitabının metni, İstanbul’da Ayasofya Kitap Sarayında 2612 sayıda kayıtlı nüshasından Faksimile edilmiştir. Önsöz Deniz Lisesi ve Harp Okulu Tarih Öğretmenlerinden Fevzi Kurdoğlu ve Haydar Alpagot tarafından yazılmış ve indeks deniz emekli subaylarından Fehmi Pekol tarafından yapılmıştır.

İçindekiler:

-Mukaddime (Türkçe)

-Önsöz (Türkçe)

-Korsanlığı (Türkçe)

-Kumandanlığı (Türkçe)

-Hint Kaptanlığı – Eserleri: Coğrafya tarihine bir bakış, Dünya haritası ve keşifler,Piri Reisin I. Haritası, Piri Reisin II. Haritası (Türkçe)

-Bahriye Kitabı (Türkçe)

-Bakılan Kitablar (Türkçe)

-Kitab-ı Bahriye’nin içindeki Yazılar (Sayfa Numaraları Gösterir-Tr)

-Kitab-ı Bahriye’nin içindeki Haritalar (Sayfa Numaraları Gösterir-Tr)

-Index

-Kitabı Bahriyenin Metni (Arapça)

-Haritalar

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI