Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Piri Reis Haritası

Piri Reis Haritası

Piri Reis Haritası

Ortak Çalışma Eseri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Yayınları

44 Sayfa + Harita

Boyut: 14.9 x 20.8

İnce Karton Kapak – 2. Hamur

1993

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

PİRİ REİS Türk Deniz Kuvvetlerinin meşhur amirallerinden KEMAL REİS’in kardeşinin oğlu, Kızıldeniz ve Umman Denizi Donanmaları Komutanıdır. Amiral PİRİ REİS, haritasını 1513 yılında Gelibolu’da büyük bir titizlikle ve renkli olarak ceylan derisi üzerine tersim ederek, 1517 yılında Mısır’da, Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim’e kendi eli ile sunmuştur.

Dünyanın o zaman bilinen kıt’alarını ihtiva eden bahse konu haritanın Atlas Okyanusuna ait kısmı bugün elimizde bulunmaktadır.

Büyük Önder Atatürk’ün direktifleri ile 1935 yılında Devlet Matbaasında (Milli Eğitim Basımevi) ilk baskısı yapılan bu haritanın ikinci baskısı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 1966 yılında yayımlanmıştır.

Dünya Hidrografi sahasında mühim bir yer tutan bu eserin, zamanın teknik imkanlarından mahrum olarak hazırlandığı dikkat nazarına alındığında, kemiyet ve keyfiyet bakımından büyük bir değer taşıdığı bedihidir.

Böyle bir eseri dünya ilim sahasına takdimle şeref duyarım.

Necdet Uran

Oramiral – Deniz Kuvvetleri Komutanı

İçindekiler

-Piri Reis’in Haritası Hakkında Açıklamalar 1

-Erlauterungen Über Die Piri Reis Karte 9

-Remarques Explicatives Sur la Carte de Piri Reis 19

-Explicative Remarks About The Piri Reis 29

-Note Esplicative Su La Carta Di Piri Reis 37

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI