Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Hukuksal Ve Tarihsel Boyutuyla Oniki Ada Ve Meis

Hukuksal Ve Tarihsel Boyutuyla Oniki Ada Ve Meis

Hukuksal Ve Tarihsel Boyutuyla Oniki Ada Ve Meis

Yazar: Kadir Yıldırım

On İki Levha Yayıncılık

xv + 457 Sayfa

ISBN: 978-975-2449-69-5

Boyut: 15.5 x 23.5

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2020

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Bu çalışmaların başlama süreci Sayın hocam Prof. Dr. Edip F. Çelik’in bu konuyu irdelememi istemesi ile başladı ve ilk çalışmam 31 Ekim 1986 yılında Milliyet Gazetesine Meis Adası ile ilgili yazdığım bir yazı ile ele alınmış oldu. Bu araştırmanın hukuksal konularında, bir hukukçu gözü ile olabildiğince tarafsız değerlendirilme yapılmaya çalışıldı. Tarihsel konularda ise titiz ve dikkatli davranıldı.(ÖNSÖZDEN)

İçindekiler:

I – Genel Bilgiler

A – Oniki Ada

B – Meis

II – İLK DÖNEM TARİHSEL GELİŞİM

A – İlk Dönem

B – Kolonizasyon Dönemi

C – Rodos Cumhuriyeti Dönemi

D – Pers Satraplık Sistemi Dönemi

E – Makedonya Krallığı Dönemi

F – Yeniden Bağımsız Cumhuriyet Dönemi

G – Birinci Makedonya Savaşı ve Rodos Cumhuriyeti

H – İkinci Makedonya Savaşı ve Rodos Cumhuriyeti

I – Magnesia Savaşı ve Rodos Cumhuriyeti

J – Üçüncü Makedonya Savaşı Ve Rodos

K – Helenistik Dönemde Rodos’ta Yaşam, Kültür, Sanat, Bilim ve Ekonomi

III – ROMALILAR YÖNETİMİNDEKİ DÖNEM

A – Batı Roma İmparatorluğu’nda Geçen Dönem

B – Doğu Roma İmparatorluğu’nda Geçen Dönem

IV – HOSPİTALİER YÖNETİMİNDEKİ DÖNEM

A – Genel Bilgiler

B – Rodos Şövalye Devleri ve Üst İdaresi

C – Bu dönemde Oluşan Tarihsel Olaylar

D – Rodos Şövalye Devleti’nin Yıkılış Süreci

E – Rodos ve Diğer Adaların Teslimi Esnasında ve Sonrasındaki Gelişmeler

F – Fetihten Sonra Şövalyelerin Durumu ve Malta Kuşatması

G – Rodos Şövalye Devleti ve Korsanlık

H – Şövalyeler Döneminde Adalarda Nüfus, Sosyal Yaşam ve Ekonomi

V – ONİKİ ADANIN OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ

A – Osmanlı Döneminde Adaların Yönetimi

B – Lozan Barış Konferanslarında Oniki Ada ve Meis

C – Osmanlı Yönetimi Döneminde Nüfus, Sosyal Yaşam Ekonomi ve Adalardaki Sürgün Yaşamı

VI – ONİKİ ADA’NIN İTALYAN İDARESİ

A – Genel

B – 1945-1947 Arası Dışişleri Bakanlar Konseyi Çalışmaları ve Paris Antlaşması

C – Değerlendirme

D – İtalyan Yönetiminde Oniki Ada ve Meis’te Nüfus, İdare ve Yaşam

VII – yUNANİSTAN YÖNETİMİNDE ONİKİ ADA VE MEİS

A – Genel

B – Türkiye ile yunanistan Arasında Oniki Ada’dan Kaynaklanan Sorunlar

-BİBLİYOGRAFYA

-İNDEKS

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI