Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik

Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik

Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik

Editör: Şamil Aktaş

İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi

32 Sayfa

ISBN: 9786058611115

Karton Kapak

2013

(görsel: antalyanobel.com, bilgi: antalyanobel.com, joomag.com)

Kitap Hakkında

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemizin kuruluşunun 185. Yılı onuruna bastırılan öğrenci kitapları serisinin Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kitabı ile karşınızdayız.

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı ülkemizde halihazırda Fakültemiz hariç yalnızca GATA ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde kurulu bulunmaktadır. Bu bilim dalının ele aldığı konular oldukça spesifktir. Bu nedenle bilim dalımızın içerdiği tüm konular öğrenci derslerinde işlenmemektedir. Kitabımızda yalnızca derslerde işlenen konulara, derslerde işlendiği kadar yer verilmiştir.

Sualtı hekimliğini ilgilendiren konulardan barotravmalara sıklığı nedeniyle, dekompresyon hastalığına ise doğru acil tedavi yaklaşımı uygulandığında yaşam kurtarıcı sonuçlar sağlandığı için yer verilmiştir. Ayrıca her iki hastalık da özel fiziksel temelleri, fizyopatolojik özellikleri ve klinik tabloları ile zevkli ve hekim adayını geliştirici nitelik taşırlar.

Suda boğulma konusu çok sık rastlanan bir kaza sebebi olması ve acil yaklaşımın yaşam kurtarıcı ve sekelsiz iyileşmeyi sağlaması nedeniyle önem taşımaktadır ve bu nedenle kitabımızda bir bölüm halinde yer almıştır. Benzer biçimde dalgıç seçim kriterleri konusu da sizlerden meslek yaşamınız boyunca dalabilir raporu almak için başvuran adaylara yaklaşımınızda temel kuralları kavramanız için verilmiştir.

Editör – Prof. Dr. Şamil Aktaş

İçindekiler:

Bölüm 1 – Dekompresyon Hastalığı (Vurgun) 1-4

Bölüm 2 – Barotravmalar  5-12

Bölüm 3 – Suda Boğulma 13-16

Bölüm 4 – Dalgıç Seçim Kriterleri 17-20

Bölüm 5 – Hiperbarik Tıp ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi 21-24

Bölüm 6 – Karbon Monoksit Zehirlenmesi, Duman İnhalasyonu, Siyanid Zehirlenmesi ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi 25-28

Bölüm 7 – Kronik Yaralar ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi 29-30

Bölüm 8 – Gazlı Gangren ve Diğer Nekrotizan Yumuşak Doku İnfeksiyonlarında Hiperbarik Oksijen Tedavisi 31-32

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI