Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Dalış Sistemleri Emniyet Kodu 1995

Dalış Sistemleri Emniyet Kodu 1995

Dalış Sistemleri Emniyet Kodu 1995

Yazar: Ramazan Açıkgöz

Yazarın Kendi Yayını

96 Sayfa

ISBN: 978-605-67498-0-3

Boyut: 12.0 x 19.4

Karton Kapak – 1. Hamur

2017

İçindekiler

-Başlarken 9

-Kısaltmalar 10

-Önsöz 11

-Giriş 19

Bölüm I – Genel

1.1 Amaç ve Kapsam 21

1.2. Uygulama 21

1.3. Tanımlar 22

1.4. Muafiyetler 37

1.5. Eşdeğerler 38

1.6. Sörvey ve Sertifikalandırma 38

1.7. Kontrol 43

Kısım 2 – Tasarım, İmalar ve Sörvey

2.1 Genel 45

2.2. Yüzey Basınç Odaları 48

2.3 Dalış Çantaları 49

2.4. İçinde insan olacak şekilde kullanılamayacak diğer basınçlı araçlar 52

2.5. Borular, valfler, bağlantı parçaları, hortumlar 52

2.6. Solunan gazın temini, depolanması ve sıcaklık kontrolü 54

2.7. Dalış çantaları için taşıma/elleçleme sistemi 56

2.8.  Dalış sistemi ile gemi veya yüzen yapı arasındaki arayüz 57

2.9. Yangın önleme, tespit etme ve yok etme 58

2.10. Elektrik sistemi 60

2.11. Kontrol Sistemi 61

2.12. Haberleşme ve Yer Belirleme Sistemi 62

2. Dalgıç Sorgulayıcısı/Alıcısı 65

-Çan acil durum haberleşme kripto kodu 68

Kısım 3

3.1 Tahliye 69

EK Dalış Sistemi Emniyet Sertifikası Model Formu 71

Sörveyler 75

IMO’nun A.831 (19) Kararı 79

Ekler 81

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI