Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluburun Gemisi - 3000 Yıl Önce Dünya Ticareti

Uluburun Gemisi - 3000 Yıl Önce Dünya Ticareti

Uluburun Gemisi - 3000 Yıl Önce Dünya Ticareti

Editörler: Ünsal Yalçın, Cemal Pulak, Rainer Slotta

Ege Yayınları

693 Sayfa

ISBN:  9783937203195

Boyut: 23.5 x 29.0

Sert Kapak Cilt

2006

(görsel: zerobooksonline.com, bilgi: pandora.com.tr, zerobooksonline.com, arkeolojisanat.com)

Kitap Hakkında

Bu kitap, Uluburun Gemisi ve yükünün önemli bir kısmının yanısıra Geç Tunç Çağı (GTÇ) Doğu Akdeniz Dünyası’nı anlatan 47 bilimsel yazı içermektedir.

Katalogda sergide gösterilen Uluburun Batığı’na ait 200 eser tanımlarıyla sunulmuştur. Ayrıca GTÇ kültürlerine ait başta Çorum Müzesi olmak üzere bazı Alman müzelerinden de 78 adet eser veya eser grubu bulunmaktadır. Böylece o dönemle ilgili bir çok önemli eser katalogta toplanmış oldu.

Bu kitap alışılagelmiş sergi kataloğu kategorisine pek uymamaktadır. Kitabın önemli bir kısmını bilimsel makaleler oluşturmakta ve ülkemizin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz Bölgesi’nin Genç Tunç Çağları hakkında bir çok önemli nokta okuyucuya sunulmaktadır. Metinler bilimsel içerikli olmakla beraber meslekten veya meslek dışından, arkeolojiyi seven, konuya meraklı ve kültür tarihine önem veren herkese hitap etmektedir.
(Sunuş’tan)

İçindekiler: 

-Türkçe Baskıya Sunuş

-Önsöz / T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer

-Önsöz / Ünsal Yalçın & Rainer Slotta

 

METİNLER

-Yalçın, Ünsal / Tarih Yazan Gemi: Uluburun

 

TÜRKİYE VE ARKEOLOJİ

-Özdoğan, Mehmet – Türkiye Arkeolojisine Tarihsel Süreç İçinde Bir Bakış

-Alpözen, T. Oğuz / Türkiye’de Sualtı Arkeolojisi ve Bodrum Müzesi

 

ULUBURUN GEMİSİ VE TAŞIDIĞI YÜK 

-Pulak, Cemal – Uluburun Batığı

-Hirchfeld, Nicolle – Uluburun Batığı’nda Ele Geçen Kıbrıs Keramiği

-Collon, Dominique – Uluburun Batığı’ndaki Silindir Mühürler

-Newton, Maryanne W., Sahra Talamo, Cemal Pulak, Bernd Kromer & Peter Kuniholm – Uluburun Batığı’nın Tarihlendirilmesi

-Gale, Noel H. & Zophia A. Stos-Gale – Uluburun Batığı Bakır Külçelerinin Kaynak Analizi ve Geç Tunç Çağı’nda Akdeniz’de Metal Ticareti

-Hauptmann, Andreas & Robert Maddin – Uluburun’un Bakır Külçeleri. 1. Bölüm: Dünya Piyasası İçin Kaliteli Metal

-Gale, Noel H. – Uluburun’un Bakır Külçeleri. 2. Bölüm: Külçelerden Alınan Karotların Kurşun İzotop Analizleri

-Buchholz, Hans-Günter & Gerd Weisgerber – Taş Tören Asası Taşıyan Önemli Kişi

 

ULUBURUN GEMİSİ VE BİRA

-Weisgerber, Gerd / Gemide Bira İçenler. Kurşundan Yapılma Az Rastlanan Bir Buluntu

-Ünal, Ahmet – Erken Anadolu Toplumlarında Günlük Yaşamda ve Kült Yaşamında Bira

-Müller-Karpe, Vuslat – Anadolu’da Bronz Çağında Bira

 

TARİHSEL ÇERÇEVE (M.Ö. yak. 14. – 12. yy)

-Latacz, Joachim & Frank Starke – M.Ö. 2. Binyılın İkinci Yarısında Doğu Akdeniz Bölgesi’nin Politik Coğrafyası

-Müller, Vera – M.Ö. 2. Binin İkinci Yarısındaki Mısır Kronolojisi Konusunda Yapılan Tartışmalara Eleştirel Bir Bakış

-Dinçol, Ali & Belkıs Dinçol – İki Farklı Dünya’nın Buluştuğu Noktada Bir Anadolu İmparatorluğu: Batı ve Doğu Arasındaki Arabulucu Hititler

-Umurtak, Gülsün – Hititler’de Mimarlık ve Sanat

-Schneider, Thomas – Geç Tunç Çağı’nda Mısır

-Wilhelm, Gernot – Kadeş ve Süper Güçlerin Barış Antlaşması

-Miglus, Peter A. – M.Ö. 2. Binyılda Assur ve Akdeniz’e Açılan Yol

-Korfmann, Manfred O. – Geç Tunç Çağı’nda Troia

-Jung, Reinhard – Myken Saray Merkezleri ve Devlet Sistemi

-Eder, Birgitta – Eski Çağ Tarihi ve Arkeoloji Açısından Geç Tunç Çağı Kavim Göçleri

-Lehmann, Gustav A. – Deniz Kavimlerinin Ortaya Çıkması. M.Ö. 14. – 12./II. Yüzyıllarda Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki İstilacı Güçler

-Lohmann, Hans – Santorini (Thera) Patlaması ve Sonuçlarına Eleştirel Bir Bakış

 

GEMİ YOLCULUĞU

-Bass, George F. – Doğu Akdeniz’de Tunç Çağı Batıkları

-Höckmann, Olaf – M.Ö. 2. Binde Doğu Akdeniz’de Gemi Yolculuğu

-Erkurt, Osman – Deneyden Öte: Uluburun II

 

TİCARET

-MatthÄus, Hartmut – Geç Tunç Çağı’nda Akdeniz’de Kültürler Arası İlişkiler ve Ticaret Seferleri

-Klengel, Horst – Basra Körfezinden Akdeniz’e: Eski Yakın Doğu’da Ticaret

-Genz, Hermann – Geç Tunç Çağı’nda Levant Bölgesi’nde Zanaat ve Ticaret

-Alparslan, Metin – Hititlerde Ticaret: Hitit Yazılı Kaynaklarının Bir Yorumu

-Primas, Margarita – Avrupa’da Bulunan Öküzgönü Külçeler

-Sertok, Kemal – Hamza Güllüce – Orta Fırat Havzasında Bulunan “Öküzgönü” Külçeler

-Schiavo, Fulvia Lo  – Orta Akdeniz’de Metal Ticareti

-Giumlia-Mair, Alessandra – Geç Tunç Çağı’nda İtalya’da Hammadde Üretimi ve Ticaret

-Cierny, Jan – Thomas Stöllner – Gerd Weisgerber – Orta Asya’da Kalay

 

MADENCİLİK, METALÜRJİ, ZANAAT VE ENDÜSTRİ MERKEZLERİ

-Stöllner, Thomas  – Tunç Çağı’nda Hammadde Olarak Kullanılan Minerallere Genel Bir Bakış

-Hauptmann, Andreas – Tunç Çağı’nda Madenciliğin Boyutları

-Müller-Karpe, Andreas – Hititler’de Metal Külçeler

-Yalçın, Ünsal – Hititler’de Demir

-Muhly, James D. – Geç Tunç Çağı Ege Dünyası’nda Bakır ve Tunç

-Fasnacht, Walter – Kıbrıs’ta Madencilik ve Bakır Üretimi

-Klemm, Diedrich D. – M.Ö. 1300’lerde Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Altın Üretimi

-Rehren, Thilo – Geç Tunç Çağı’nda Cam Ticareti

-Yalçın, H. Gönül – Aynur Özfırat – Anadolu ve Önasya’da Çanak Çömleğin Gelişimi

-Eser Kataloğu

 

 

EKLER

-Harita: M.Ö. 14. yy’da Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Başlıca Ticari Yollar

-Zaman dizini

-Yer adları indeksi

-Yazar listesi

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI