Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye'de Sualtı Arkeolojisi

Türkiye'de Sualtı Arkeolojisi

Türkiye'de Sualtı Arkeolojisi

Editör: Hakan Öniz

Yazarlar: Koray Alper, Rahmi Asal, Haldun Aydıngün, Çiğdem Özkan Aygün, Şengül Aydıngün, Asuman Baldıran, George Bass, Mehmet Bezdan, Ahmet Bilir, Mustafa Demirel, Hayat Erkanal, Mualla Erkurt,Osman Erkurt, Umut Görgülü, Serkan Gündüz, Jeff Hakko, Mehmet Işıklı, Nilhan Kızıldağ, Tuba Ekmekçi Littlefield, Emre Okan, Hakan Öniz, Harun Özdaş, Şahin Özen, Cemal Pulak, Mustafa Şahin, Vasıf Şahoğlu, İrfan Tuğcu, Seher Türkmen

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Yayını

440 Sayfa

ISBN: 978-625-7922-05-0

2020

(görsel ve bilgi: turkarkeolojienstitusu.org)

Kitap Hakkında

Akdeniz’den Karadeniz’e uzanan yaklaşık 8500 kilometrelik kıyı şeridiyle Türkiye uygarlık tarihinin en önemli coğrafyalarından birini oluşturur. Yüzbinlerce yıldır insanın yaşadığı bu kıyılarda denizcilik olgusu on binlerce yıl önce keşfedilmiştir. Antalya’da Karain ve Beldibi Mağaraları ile Hatay’da Keldağ-Üçağızlı Mağaralarında bulunan Paleolitik dönem kalıntıları o dönemde Girit ve Kıbrıs’a giden insanların en yakın kıyı olan Anadolu’dan yola çıktıklarını düşündürmektedir. Kuzey Kıbrıs Tatlısu-Çiftlikdüzü kazılarında en az on binyıl öncesine tarihlenen Nevşehir kökenli binden fazla obsidyen alet bulunmuştur. Bu insanlar adalar ile ana kara arasında ulaşımı elbette ilkel deniz taşıtlarıyla sağlamışlardı. Bu tip taşıtlara en somut örnek yine Anadolu’da ortaya çıkmış, 8000 yıl öncesine tarihlenen ahşap kano kürekleri İstanbul Yenikapı’da bulunmuştur. Böyle bir coğrafyada dünyanın en eski gemilerinin bulunması da elbette şaşırtıcı değildir.

MÖ 1200’lere tarihlenen Gelidonya Batığı 1960’da, MÖ 14. yüzyıla tarihlenen Kaş-Uluburun batığı 1984’te, MÖ 16-15. yüzyıllara tarihlenen Kumluca Batığı ise 2018’de Antalya’da bulunmuştur. Elbette hem bu denizlerin kıyıları hem de göller ve akarsular bilinen ve bilinmeyen pek çok kültürün varlığına ve bunların birbiriyle olan ilişkilerine sayısız kez şahit olmuştur.

Asya, Avrupa ve Afrika’yı birbirinden ayıran denizler bir taraftan da bu kıtaları denizcilik yoluyla birbirine bağlamıştır. Günümüzde suların altındaki bu bilinmeyenleri araştırmak Sualtı Arkeolojisi disiplini çerçevesinde gerçekleşmektedir. Türkiye hem akademik alanda hem de sualtında yapılan kazı ve araştırmalar çerçevesinde dünyanın en önde ülkeleri arasındadır. Bu kitap Türkiye’de yapılan belli başlı bütün çalışmaları aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI