Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

2. Turgut Reis Ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu - Cilt-3

2. Turgut Reis Ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu - Cilt-3

2. Turgut Reis Ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu - Cilt-3

Editörler: Cihan Yemişçi, Tarık Eray Çakır, Mustafa Gürbüz Beydiz, Cezmi Çoban

Bodrum Belediyesi Yayını

544 Sayfa

ISBN: 978-605-65560-4-3

Karton Kapak – 2. Hamur

2015

Kitap Hakkında

2. Turgut Reis Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu’nda; Türk denizcilik tarihinin en ünlü isimlerinden biri olan Turgut Reis ile ilgili araştırmaların teşvik edilerek biyografisinin aydınlatılması yolunda yeni çalışma ve yayınların kazandırılması, faaliyet gösterdiği Akdeniz Dünyası‘nın ve hizmet ettiği Türk denizciliğinin disiplinler arası bir yaklaşımla, başlangıcından günümüze kadar geniş bir perspektifle ele alınarak bu alana katkı sağlamak hedeflenmiştir. Ayrıca Turgut Reis‘in doğup büyüdüğü ve deryaya açıldığı bu toprakların yerel kültür ve tarihine de katkıda bulunmak gayesi içerisinde olunmuştur.

Sempozyumun dört ana temasının kapsayıcılığında gerçekleştirilen akademik oturumlar; “Turgut Reis Araştırmaları I-II”, “Eskiçağ’da Anadolu ve Denizcilik I-II”, “Ortaçağ’da Akdeniz ve Türk Denizciliği”, “Yeniçağ’da Akdeniz ve Türk Denizciliği I-II”, “Yakınçağ’da Akdeniz ve Türk Denizciliği”, “Akdeniz Dünyası ve Korsanlık I-II”, “Cumhuriyet Devri Türk Denizciliği”, “Adalar Denizi (Ege) Oturumu”, “Karadeniz ve Türk Denizciliği”, “Türk Denizciliği Kaynak, Literatür ve Biyografi Araştırmaları”, “Denizcilik Tarihi ve Kültürü”, “Denizcilik Müzeciliği”, “Türk Kültür Tarihinde Su ve Deniz”, “Kültür ve Sanatta Deniz”, “Türk Karasularında Sualtı ve Arkeoloji Araştırmaları I-II”, “Menteşe Bölgesi Tarih Araştırmaları I-II”, “Muğla Yöresi Yerel Kültür Araştırmaları” ve “Bodrum Yöresi Yerel Kültür Araştırmaları” başlıkları altında kategorize edilerek düzenlenmiştir. Ayrıca,

UNESCO’nun 2013 yılını, Piri Reis Haritası’nın 500. Yılı münasebetiyle “Piri Reis Yılı” olarak ilan etmesi nedeniyle, bu sempozyumda “Piri Reis’e Vefa Oturum” da yapılmış, Türk denizciliğine ve coğrafyacılığına yaptığı büyük hizmetler ele alınmıştır.

“Söz uçar, yazı kalır” düsturunca her biri emek mahsulü olan sempozyum bildirilerinin tematik olarak tasnifi ile 3 cilt halinde kitaplaştırılarak değerli bilim insanlarının ve halkımızın istifadesine sunulmuştur.

Büyük Denizcimiz Turgut Reis’in Anısına Saygıyla…(Arka Kapaktan)

Bağlantı:

https://books.google.com.tr/books?id=WD-OjwEACAAJ&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

İçindekiler

ESKİÇAĞ’DA ANADOLU VE DENİZCİLİK, SUALTI ARKEOLOJİSİ

Ahmet Bilir – Antik Çağ’da Korsanlığın Kilikya Ekonomisine Etkisi 12

Serkan Gündüz ve Oktay Dumankaya – Antik Liman Kentlerinde Sualtı Araştırmalarının Önemi: Asar Adası Örneği 24

Oktay Dumankaya – Salih Adası (Karyanda Antik Kenti ?) Liman Araştırması 42

Erdoğan Aslan ve L. Ufuk Erdoğan – Kekova Sualtı Arkeoloji Araştırmalar 70

Öğül Emre Öncü ve Seçkin Evcim – Lykia’da Bir Liman Kenti: Olympos 94

Güzin Özkan Bilir – Sikkeler Işığında Anadolu Kıyılarındaki Antik Deniz Fenerleri 112

T. Mikail Patrick Duggan – From Mid October To The End Of March – Winter Voyaging In The Medieval Mediterranean 124

TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE SU VE DENİZ

M. Ebru Zeren – Maniheist, Budist ve Hristiyan Türklerde Su İle İlgili İnançlar 136

Gözde Sazak – Suyun Türklerle Buluşmasına Görseller üzerinden Kısa Bir Bakış 158

Okay Sütçüoğlu – Sualtındaki Türkler 186

KÜLTÜR VE SANATTA DENİZ

Erkan Şimşek – Uçan Hollandalı (Hayalet Gemi) ya da Fırtınalı Denizde Ölümün Dişi Sendromu 208

Göknur Gürcan – Medusa’nın Salı ve Sanat Tarihinde Deniz Konulu Belgesel Resimler 218

Sadık Türksavaş – Düşler Denizine Açılan Bir Akıl-Kahramanı’nın Seyir Defteri veya Odysseus’un Bilinç Altındaki Tethys 222

Hakan Değirmenci – Ziya Hanhan’ın “Denizler Delisi” Romanında Türk Leventleri ve Denizcilik 238

Togay Şenalp – Sinemada Kaptan Karakterleri ve Turgut Reis 246

Mustafa Gürbüz Beydiz – Osmanlı Minyatür ve Ağaç Sanatında Nuh’un Gemisi İkonografisi 264

MENTEŞE BÖLGESİ, MUĞLA VE BODRUM YEREL TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI

Ahmet Yiğit – 19. Yüzyıl Saralos Kazasında Nüfus ve Lakaplar 280

Hasan Demirtaş – Hurufat Defterlerine Göre Serulus Kazası Vakıfları ve Vakıf Eserleri 326

Hüseyin Muşmal ve Raziye Arıcı – Hurufat Defterlerine Göre Meğri (Fethiye) Kazasındaki Tekke, Zaviye ve Medreseler 348

Tuncay Öğün – Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyıl Ortalarında Seralos Kazası 366

Bircan Kaymakçı – Menteşe Mütesellimi Çavuşzade Hacı Ebu Bekir Ağa 394

Mehmet Zeren – İtalyan İşgal Kuvvetlerinin Bodrum Kalesi ve Civarında Tarihi Eserleri Yağmalama Hareketleri (1919-1920) 404

Mustafa Hergüner – 2. Dünya Savaşı’nda Fransız Gemilerinin İlticası ve Bodrum 414

Cezmi Çoban ve Zeynep Özşeker – Turgutreisli Bir Deniz Şehidi: Emin Süzen (1931-1953) 424

Recep Arslan – Cumhuriyet Dönemi’nde Bodrum ve Marmaris’te Süngercilik (1923-1960) 460

Sibel Zeren – 19. Yüzyıl Sonları İle 20. Yüzyıl Başlarında Bodrum ve Adalar Denizi’nde Scaphandre (Iskafandira) Sistemiyle Sünger Avcılığı Tartışmaları 468

Ali Abbas Çınar – Akyaka Balıkçılık Kooperatifine Bağlı Teknelere Verilen Adların Sosyo-Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi 488

Hür Kamil Biçici – Turgutreis ve Ortakent’te Bulunan Takı Tasvirli Mezar Taşları 496

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI