Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Denetimleri Ve Gemi Sağlık Sertifikası Düzenleme El Kitabı

Gemi Denetimleri Ve Gemi Sağlık Sertifikası Düzenleme El Kitabı

Gemi Denetimleri Ve Gemi Sağlık Sertifikası Düzenleme El Kitabı

Ortak Çalışma Eseri

Çevirmenler: Mine Tepe Kandemir, Tülin Çelik, Neriman İlhan

Türkiye Cumhuriyeti Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Yayınları

153 Sayfa

ISBN: 978-924-1548-19-9

2012

(görsel ve bilgi: hssgm.gov.tr)

Bağlantı:

http://www.hssgm.gov.tr/Content/documents/kitaplar/Gemi%20Denetimleri%20ve%20Gemi%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Sertifikas%C4%B1%20D%C3%BCzenleme%20El%20Kitab%C4%B1.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI