Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Limanlar, Havalimanları Ve Kara Geçişlerinde Vektör Sürveyansı Ve Kontrolü - Uluslararası Sağlık Tüzüğü 2005

Limanlar, Havalimanları Ve Kara Geçişlerinde Vektör Sürveyansı Ve Kontrolü - Uluslararası Sağlık Tüzüğü 2005

Limanlar, Havalimanları Ve Kara Geçişlerinde Vektör Sürveyansı Ve Kontrolü - Uluslararası Sağlık Tüzüğü 2005

Ortak Çalışma Eseri

84 Sayfa

Türkiye Cumhuriyeti Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Yayınları

2016

(görsel ve bilgi: hssgm.gov.tr)

Bağlantı:

http://www.hssgm.gov.tr/Content/documents/kitaplar/Limanlar,%20Havalimanlar%C4%B1%20ve%20Kara%20Ge%C3%A7i%C5%9Flerinde%20Vekt%C3%B6r%20S%C3%BCrveyans%C4%B1%20ve%20Kontrol%C3%BC%20Rehberi.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI