Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı

Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı

Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı

Yazar: İzzet Öztürk

Su Vakfı Yayınları

458 Sayfa

ISBN: 978-975-6455-50-0

Boyut: 16.5 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2011

(görsel: suvakfi.org.tr, bilgi: garantikitap.com)

Kitap Hakkında

1. BÖLÜM – ÇEVRE STANDARTLARI, SÜRDÜREBİLİRLİK VE ATIKSU DENİZ DEŞARJ SİSTEMLERİ

-Çevre Standartları-Kalkınma Seviyesi İlişkileri

-Ekonomik Kalkınma Seviyesi ile Uyumluluğu Esas Alan Standart İhtiyacı

-Bazı Ekonomik Müşahedeler

-Sürdürülebilir Bir Atıksu Arıtma Alternatifi Olarak Deniz Deşarj Sistemleri

2. BÖLÜM-DENİZ ORTAMI

-Deniz Suyunun Özellikleri

-Deniz Suyunun Kimyasal Bileşimi

-Deniz Suyunun Tuzluluğu

-Deniz Suyunun Sıcaklığı

-Deniz Suyunun Yoğunluğu

-Hidrojen İyonu Konsantrasyonu (pH)

-İz Elementleri

-Çözünmüş Gazlar

-Organik Maddeler

-Deniz Suyunun Optik Özellikleri

3. BÖLÜM – AKINTILAR

-Yoğunluk Akıntıları

-Gel-Git Akıntıları

-Rüzgar Akıntıları

-Dalgalar Sebebiyle Oluşan Akıntılar

-Dip Sularının Yüzeye Çıkması Yoluyla Düşey Karışım (Upwelling)

-İç Denizlerde Dip Sularının Yenilenmesi

-Türk Boğazlar Sisteminin Hidrografik Özellikleri

4. BÖLÜM-ATIKSU DENİZ DEŞARJI SİSTEMLERİ

-Deşarj Öncesi Atıksu Arıtımı

-Mekanik Ön Arıtmadan Sonra Deşarj

-Kimyasal Ön Arıtmadan Sonra Deşarj

-İkinci Kademe Biyolojik Arıtma ve/veya Dezenfeksiyondan Sonra Deşarj

-Arıtma Çamurunun da Ayrı Bir Hatla Denize Verildiği Çift Hatlı Deşarj

-Biyolojik Nütrient Gideriminden Sonra Deşarj

-Ön Arıtmadan Sonra Mevsimlik Deşarj

-Boyuna Kademelendirme İle Değişken Ön Arıtma

-Türkiye İçin Uygun Arıtma Sistemleri

-Arazinin Az ve Kıymetli Olduğu Sahil Beldeleri

-Turistik Önemi Yüksek Sahil Beldeleri

-Deşarj Parametreleri

-Deşarj Edilen Atıksuların Seyrelmesi

-Su Kalitesi Standartları

-Deniz Araştırmaları

5. BÖLÜM – ATIKSULARIN DENİZ ORTAMINDA SEYRELMESİ

-Jet ve Bulutlar

-Seyrelme Hesapları

-İlk Seyrelme Hesabı

-Durgun ve Üniform Yoğunluklu Ortama Yatay Dairesel Jet Deşarjında İlk Seyrelme Hesabı

-Yoğunluk Tabakalaşması Bulunan Durgun Ortama Yatay Dairesel Jet Deşarjında İlk Seyrelme Hesabı

-İkinci Seyrelme (S2) Hesabı

-Üçüncü Seyrelme (S3) Hesabı

-UYGULAMALAR

6. BÖLÜM – DENİZ DEŞARJI TESİSLERİNİN HİDROLİK TASARIMI

-Hidrolik Tasarım Kriterleri

-Hız Kriterleri

-Deliklerin Çap, Aralık ve Sayıları

-Deşarj İçin Gerekli Minimum Hidrolik Yük

-Sürekli Yük Kayıpları

-Yoğunluk Farkından İleri Gelen Hidrolik Yük

-Yersel Yük Kayıpları

-Med-Cezirden Dolayı Gereken Yük

-Difüzördeki Yük Kayıpları

-Difüzöre Deliklerden Tuzlu Su Girişinin Önlenmesi

-Deşarj Hatlarında Su Darbesi ve Hava Birikmesi Kontrolü

-Cazibeli Deşarj Hatlarında Serbest Yüzeyli Akımın Kontrolü

-UYGULAMALAR

7. BÖLÜM – DALGA VE AKINTI HAREKETLERİ

-Dalga Hareketleri

-Küçük Genlikli Dalga Teorisi

-Sığlaşma ve Dönmenin Dalga Özelliklerine Etkisi

-Dalga Kırılması

-Rüzgar Dalgalarının Yükseklik ve Periyodunun Tahmini

-Etkin Dalga Karakteristikleri Tahmin Yöntemi

-Dalga Spektrumları Yöntemi

-Deniz Yapılarına Etkiyen Hidrodinamik Yükler

-Lineer Dalga Teorisine Göre Hesap

-Grace Yöntemi

-Janson Yöntemi

-Türkiye Denizleri İçin Tasarım Dalgası Karakteristikleri

-Deniz Dibine Döşenen Borulara Etki Eden Akıntı Yükleri

-Deniz Dibindeki Borunun Stabilitesinin Tahkiki

-Hendek Malzemesi Çapının Tayini

-Sahilde Hendek Üstü veya Kıyı Tahkimatı Tasarımı

-UYGULAMALAR

8 BÖLÜM – DEŞARJ HATLARINDA GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME ANALİZLERİ

-Hidrolik İç Basınç

-Su Darbesi Tesirleri

-Dış Su Basıncı

-Dalga ve Akıntı Yüklerinden İleri Gelen Gerilmeler

-Eksenel Eğilme Sonucu Oluşan Gerilmeler

-Toprak Yükleri

-Sıcaklık Tesiriyle Ortaya Çıkan Gerilmeler

-UYGULAMALAR

9 BÖLÜM – BORU CİNSLERİ VE DEŞARJ HATTI İNŞA YÖNTEMLERİ

-Boru Cinsleri

-Font (Pik) Boruları

-Çelik Borular (ÇB)

-Ön Gerilmeli Beton Borular (ÖBB)

-Plastik Borular

-İnşa Yöntemleri

-Yüzdürme Yöntemi

-Tabandan Çekme Yöntemi

-Teker Teker veya Modüller Halinde Batırma Yöntemi

-Gemiden Döşeme Yöntemi

-UYGULAMALAR

10 BÖLÜM – ATIKSU ÖN ARITMA VE DENİZ DEŞARJI TESİSLERİNİN MALİYETİ

-Atıksu Arıtma Tesislerinin Maliyet Analizi

-Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Sistemlerinin Maliyeti

-Ön Arıtma Sistemi

-Derin Deniz Deşarj Sistemi

-Maliyet Analizindeki Kabul ve Kriterler

-Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Sistemleri İçin Maliyet Tahminleri

-Atıksu Ön Arıtma Sistemlerinin Maliyetleri

-Atıksu Arıtma Sistemleri Maliyetlerinin 2010 Yılı Verileri ile Değerlendirilmesi

-Deniz Deşarj Hatlarının Maliyeti

11 BÖLÜM – TERMAL DEŞARJLAR

-Termal Deşarjların Çevresel Etkileri

-Termal Deşarj Hatlarında Sıcaklık Dağılımının Modellenmesi

-Su Alma Yapılarında Midye Kontrolü

-UYGULAMALAR

12 BÖLÜM – TUZLU VE YOĞUN SU DEŞARJLARI

-Tuzlu Su Deşarjları

-Tuzlu Su Deşarjlarında İlk Seyrelmenin Hesabı

-Yoğun Su Deşarjı Modelleme Çalışmaları

-Yoğun Tuzlu Su Deşarjlarında Alıcı Ortamda Oluşacak İlk Seyrelmenin “Brine Discharge Calculator/Yoğun Tuzlu Su Deşarjı Hesaplayıcısı- Ters Osmos (RO) Modülü” ile Hesaplanması

-Maksimum yükselme noktasındaki jetin minimum eksenel seyrelmesinin hesabı

-Tuzlu Su Deşarjları İle İlgili Mevzuat

-UYGULAMALAR

13 BÖLÜM – AKARSULARA DEŞARJ

-Genel

-Ani Kaynak Deşarjı

-Sürekli Kaynak Deşarjı

-Akarsu Ağızlarına (Haliçlere) Deşarj

-Karışım Bölgeleri

-Akarsulara Boşalan Atıksu Deşarj Tesisleri

-Haliçlerdeki Akıntıların Hesabı (Lung-O?Connor Yöntemi)

-UYGULAMALAR

14 BÖLÜM – DİP TARANTILARININ DENİZLERE BOŞALTIMI

-Konunun Önemi ve Boyutları

-Dip Tarantılarının Genel Özellikleri

-Dip Taramasında Kullanılan Yöntemler

-Dip Tarantılarının Deniz Ortamındaki Seyrelme ve Taşınım Süreci

-Denizlere Dip Tarantısı Boşaltımının Çevresel Etkileri

-UYGULAMALAR

EKI Deniz Deşarj Sistemi Uygulamaları İçin Bir Proje Örneği

EKI-I Difüzör Hidrolik Hesabı

EKI-II Dalga İklim Analizi

EKI-III Lineer Dalga Teorisine Göre Dalga Yükü Hesabı Sonuçları

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI