Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi İnşa Mühendisliğine Giriş: Gemi Formunun Hidrostatiği Ve Stabilitesi

Gemi İnşa Mühendisliğine Giriş: Gemi Formunun Hidrostatiği Ve Stabilitesi

Gemi İnşa Mühendisliğine Giriş: Gemi Formunun Hidrostatiği Ve Stabilitesi

Yazar: Erinç Dobrucalı

Seçkin Yayıncılık

403 Sayfa

ISBN: 9789750288470

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2023

(görsel ve bilgi: seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Gördüğü yoğun ilgi üzerine kısa sürede güncellenmiş 4. Baskısını yapan kitap, daha önce Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu, Piri Reis Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde Gemi İnşa dersleri veren yazarın, ders notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Bu kitapta; Gemi İnşa eğitimi veren tüm kurumlarda gemi inşasının temel yapı taşlarını oluşturan mühendislik alanlarındaki konular detaylı ve anlaşılır bir şekilde anlatılmış, gemi inşası teorik ve pratik yönleri ile incelenerek okuyucunun konuyu anlamasını kolaylaştıran gerçek hayatta karşılaşılan birçok örnek ve problem okuyucu ile paylaşılmıştır.
Kitapta her bir bölüm alt başlıklarıyla beraber detaylı olarak anlatılmış ve bölüm sonlarında tüm konulara ilişkin çok sayıda çözümlü örnek ayrıntılı olarak sunulmuştur. Kitapta anlatılan konuların daha iyi anlaşılması için 183 şekil ve 42 kaynak verilmiş, ayrıca 62’si çözümlü 106 tane uygulamaya yönelik probleme de yer verilmiş, her konuya ilişkin verilen formüllerin uygulamasının olmasına da dikkat edilmiştir.
Eser üniversitelerdeki ilgili derslere yönelik olarak hazırlanmış olmasının yanı sıra gemi inşa sektöründe çalışan tüm mühendislere de hitap etmekte olup, ‘Havuzlama’ ile ‘Denize İndirme’ bölümleriyle literatürdeki büyük bir boşluğu doldurarak, Gemi İnşa Mühendisleri için bir başucu kitabı olacak niteliktedir.

İçindekiler

-Önsöz 5
-Sembol ve Kısaltmalar Listesi 15
Bölüm 1 – GEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI
1.1. GEMİLERİN SEVK ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 18
1.1.1. Kendi Kendilerini Sevk Edemeyen Gemiler 18
1.1.2. Kendi Kendilerini Sevk Edebilen Gemiler 20
1.1.2.1. Doğanın Sağladığı Enerjiyi Kullanan Gemiler 20
1.1.2.2. Makineli Gemiler 20
1.2. GEMİLERİN İNŞALARINDA KULLANILAN MALZEMEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 22
1.2.1. Ahşap Gemiler 22
1.2.2. Çelik Gemiler 23
1.2.3. Beton Gemiler 24
1.2.4. Maden Alaşımlı Gemiler 25
1.2.5. Cam Takviyeli Plastik Malzemeden (Fiberglas) İnşa Edilen Gemiler 26
1.2.6. Kompozit Malzemeden İnşa Edilen Gemiler 27
1.2.7. Şişirilebilir (Inflatable) Gemiler 27
1.3. GEMİLERİN KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 28
1.3.1. Savaş Gemileri 28
1.3.2. Ticaret Gemileri 29
1.3.3. Araştırma ve Endüstriyel Gemiler 33
1.3.4. Servis Gemileri 33
1.4. GEMİLERİN ÇALIŞTIKLARI DENİZE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 34
1.5. GEMİLERİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 35
1.5.1. Hidrostatik Kuvvetler Yardımıyla Yüzen Gemiler 35
1.5.2. Hidrodinamik Kuvvetler Yardımıyla Yüzen Gemiler 37
1.5.2.1. Ayaklı Tekneler 38
1.5.2.2. Kayıcı Tekneler 38
1.5.3. Aerostatik Kuvvetler Yardımı ile Yüzen Gemiler 39
1.5.3.1. Hava Yastıklı Tekneler 39
1.5.3.2. Hava Boşluklu Tekneler 39
1.5.3.3. Hava Yastıklı Katamaran Tekneler (SES) 40
1.5.3.4. Su Yüzeyinde Kanat Etkili Gemiler (WIG) 40
Bölüm 2 – GEMİ ANA BOYUTLARI VE TANIMLAR
2.1. PROFİL GÖRÜNÜMÜ 43
2.2. EN KESİTLERİ GÖRÜNÜMÜ 47
2.3. SU HATLARI GÖRÜNÜMÜ 50
2.4. TEKNE FORMU VE ENDAZE PLANI 50
2.4.1. En Kesitler (Postalar) 53
2.4.2. Su Hatları 55
2.4.3. Batok Eğrileri 56
2.4.4. Diyagonaller 57
2.5. AĞIRLIK VE HACİM BÜYÜKLÜKLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR 59
Bölüm 3 – GEMİ FORM KATSAYILARI
3.1. BLOK KATSAYISI (CB) 70
3.2. ORTA KESİT NARİNLİK KATSAYISI (Cm) 72
3.3. SU HATTI NARİNLİK KATSAYISI (Cw, CA) 75
3.4. PRİZMATİK KATSAYI (Cp) 76
3.5. DÜŞEY PRİZMATİK KATSAYI (CVP) 78
3.6. GEMİ FORM KATSAYILARINA İLİŞKİN PROBLEMLER 80
Bölüm 4 – SAYISAL ENTEGRASYON YÖNTEMLERİ VE GEMİ İNŞA ALANINDAKİ UYGULAMALARI
4.1. TRAPEZ KURALI 87
4.2. I. SIMPSON KURALI (1/3 SİMPSON KURALI) 89
4.3. II. SIMPSON KURALI (3/8 SİMPSON KURALI) 93
4.4. III. SIMPSON KURALI (5, 8, –1 KURALI) 94
4.5. SAYISAL ENTEGRASYON YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER 95
4.6. SAYISAL YÖNTEMLERİN GEMİ İNŞA ALANINDA UYGULAMALARI 99
4.6.1. Alan Hesabı 99
4.6.2. Alan Merkezinin Bulunması 100
4.6.3. Hacim ve Deplasman Hesabı 101
4.6.4. Hacim Merkezlerinin Bulunması 103
4.6.5. Atalet Momentinin Bulunması 105
4.6.5.1. Paralel Eksenler Teoremi 108
4.7. SAYISAL ENTEGRASYON YÖNTEMLERİ VE GEMİ İNŞA ALANINDAKİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN PROBLEMLER 114
Bölüm 5 – HİDROSTATİK EĞRİLER
5.1. KESİT ALANLARI EĞRİSİ (BONJEAN ALAN EĞRİLERİ) 119
5.2. KESİT MOMENT EĞRİSİ (BONJEAN MOMENT EĞRİLERİ) 120
5.3. HACİM VE DEPLASMAN EĞRİLERİ ( ) 121
5.4. SEPHİYE MERKEZİNİN (GEMİ SUALTI HACİM MERKEZİ) KONUMU EĞRİLERİ 122
5.4.1. Sephiye Merkezinin Boyuna Konumu (LCB) 122
5.4.2. Sephiye Merkezinin Düşey Konumu (KB) 123
5.5. SU HATTI ALANLARI (AW) EĞRİSİ 124
5.6. YÜZME MERKEZİNİN (SU HATTI ALAN MERKEZİ) BOYUNA KONUMU (LCF) EĞRİSİ 125
5.7. BİR SANTİM BATMA TONAJI EĞRİSİ (T1) 126
5.8. ENİNE METASANTR YARIÇAPI EĞRİSİ (BM) 127
5.9. BOYUNA METASANTR YARIÇAPI EĞRİSİ (BML) 128
5.10. BİR SANTİM TRİM MOMENTİ EĞRİSİ (MCT1) 129
5.11. ISLAK YÜZEY ALANI EĞRİSİ 130
5.12. HİDROSTATİK EĞRİLERE YÖNELİK ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER 133
Bölüm 6 – ENİNE STABİLİTE
6.1. BAŞLANGIÇ STABİLİTESİ 157
6.2. KÜÇÜK MEYİL AÇILARINDA STABİLİTE 159
6.2.1. Pozitif Stabilite 160
6.2.2. Nötr Stabilite 161
6.2.3. Negatif Stabilite 161
6.3. GEMİLERDE DENGE ŞARTI 162
6.4. BÜYÜK MEYİL AÇILARINDA STABİLİTE 164
6.4.1. Statik Stabilite Eğrisi 169
6.4.2. Trimin Stabiliteye Etkisi 170
6.5. GEMİLERDEKİ ENİNE AĞIRLIK HAREKETLERİNİN STABİLİTEYE ETKİSİ 171
6.5.1. Gemi İçerisinde Mevcut Ağırlıkların Yatay/Düşey Yönde Hareketi 171
6.5.1.1. Yatay Yönde Ağırlık Hareketinin Stabiliteye Etkisi 171
6.5.1.2. Düşey Yönde Ağırlık Hareketinin Stabiliteye Etkisi 172
6.5.2. Gemiye Dışarıdan Ağırlık Eklenmesi/Çıkarılması 176
6.6. MEYİL DENEYİ 179
6.7. SIVILARIN SERBEST YÜZEY ETKİSİ 183
6.8. ASILI YÜKLER 190
6.9. HAVUZLAMADA STABİLİTE 193
6.10. ENİNE STABİLİTEYE İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER 196
Bölüm 7 – BOYUNA STABİLİTE
7.1. BOYUNA METESANTR YARIÇAPI (BML) 223
7.2. BOYUNA METESANTR YÜKSEKLİĞİ (BOYUNA GM) (GML) 224
7.3. BİR SANTİM TRİM MOMENTİ (MCT1) 225
7.4. AĞIRLIK EKLEME/ÇIKARMA VE TRİM DEĞİŞİMİ 225
7.4.1. Paralel Batma/Çıkma ( ) 226
7.4.2. Toplam Trim Değişimi 227
7.4.3. Trim Diyagramı ve Baş/Kıç Su Çekimi Değişimi 228
7.4.4. Geminin Son Su Çekimlerinin Bulunması 229
7.5. DEĞİŞİK YOĞUNLUKTAKİ SULARA GEÇİŞTE SU ÇEKİMİ VE TRİM DEĞİŞİMİ 229
7.6. BOYUNA STABİLİTEYE İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER 232
Bölüm 8 – HAVUZLAMA
8.1. HAVUZ VE HAVUZLAMANIN TANIMI 249
8.1.1. Yüzer Havuz 250
8.1.2. Kuru, Taş Havuz 251
8.2. HAVUZUN DALIŞA HAZIRLANMASI 252
8.3. HAVUZUN DALIŞ PRENSİBİ 254
8.3.1. Meyil 254
8.3.1.1. Meyilin Düzeltilmesi 255
8.3.2. Trim 255
8.3.2.1. Trimin Düzeltilmesi 256
8.4. HAVUZLAMA ŞARTLARI 256
8.5. HAVUZUN DALMA DERİNLİĞİNİN HESAPLANMASI 260
8.6. HAVUZLANACAK GEMİNİN İSKEMLE ALANININ HESAPLANMASI 261
8.7. HAVUZLAMA YÖNTEMLERİ 262
8.8. HALAT MANEVRALARI 264
8.9. YARALI/MEYİLLİ DURUMDAKİ GEMİNİN HAVUZLANMASI 265
8.10. HAVUZLAMA TOPLANTILARI 267
8.10.1. Havuza Alma Toplantısı 267
8.10.2. Havuzdan İndirme Toplantısı 268
8.11. HAVUZLAMA MÜHENDİSİNİN GÖREVLERİ 269
8.12. HAVUZA GİRİŞ VE HAVUZDAN ÇIKIŞ ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 272
8.12.1. Havuza Giriş Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar 272
8.12.2. Havuzdan Çıkış Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar 273
8.13. HAVUZLAMA ESNASINDA GEMİLERDE VE HAVUZDA ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ 274
8.13.1. Havuzda Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri 275
8.13.2. Havuza Giren Gemilerde Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri 276
8.14. HAVUZLAMADA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR 277
8.15. HAVUZLAMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER 280
Bölüm 9 – DENİZE İNDİRME
9.1. GEMİNİN İLK HAREKETE BAŞLAMASINDAN KIÇ AYNASININ DENİZE GİRMESİNE KADARKİ BÖLÜM 290
9.2. GEMİNİN KIÇ AYNASININ DENİZE GİRMESİNDEN SEPHİYE KUVVETİNİN OLUŞARAK DÖNMEYE (Pivoting) BAŞMASINA KADARKİ BÖLÜM 293
9.3. GEMİNİN DÖNMESİNDEN YÜZMEYE BAŞLAMASINA KADARKİ BÖLÜM 296
9.4. GEMİNİN EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE YÜZMESİ 298
9.5. GEMİNİN KAYMA HIZI (Sliding Speed)’NIN HESAPLANMASI 300
9.6. DENİZE İNİŞ DONANIMLARI VE HAZIRLIKLARI 302
9.6.1. Denize İnişe Kadarki Yapılacak Hazırlıklar 302
9.6.2. Denize İniş Günü Yapılacak Hazırlıklar 310
9.6.3. Geminin Denize İnişi Sonrası Faaliyetler 314
Bölüm 10 – FRİBORD HESABI
10.1. YETERLİ FRİBORD İHTİYACI 317
10.2. FRİBORD MARKASI 318
10.3. FRİBORD HESABI ve 1966 YÜKLEME SINIRI KONVANSİYONU 320
10.4. FRİBORD HESABI AŞAMALARI 320
10.4.1 Standart Fribord Değerinin Bulunması (fS) 321
10.4.2 Boy Düzeltmesi (f1) 321
10.4.3 Blok Katsayısı (CB) Düzeltmesi (f2) 321
10.4.4 Derinlik Düzeltmesi (f3) 322
10.4.5 Üstyapı Düzeltmesi (f4) 322
10.4.6 Kemere Sehimi Düzeltmesi (f5) 326
10.4.7 Şiyer Düzeltmesi (f6) 327
10.5. ÖRNEK PROBLEMLER 328
-EKLER 339
-Kaynaklar 393
-Kavramlar Dizini 397
-Özgeçmiş 399
-Yazarın Yayınları ve Projeleri 401

Konu Başlıkları

-Gemilerin Sınıflandırılması
-Gemi Ana Boyutları ve Tanımlar
-Gemi Form Katsayıları
-Sayısal Entegrasyon Yöntemleri ve Gemi İnşa Alanındaki Uygulamaları
-Hidrostatik Eğriler
-Enine Stabilite
-Boyuna Stabilite
-Havuzlama
-Denize İndirme
-Fribord Hesabı

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI