Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Havuz Tesisatı - Yüzme Havuzu Yapımı İçin Esaslar

Havuz Tesisatı - Yüzme Havuzu Yapımı İçin Esaslar

Havuz Tesisatı - Yüzme Havuzu Yapımı İçin Esaslar

Ortak Çalışma Eseri

Makina Mühendisleri Odası – MMO Yayınları

336 Sayfa

ISBN: 9789753955843

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2003

(görsel: kitap.mmo.org.tr, bilgi: pandora.com.tr, nadirkitap.com, kitap.mmo.org.tr)

Kitap Hakkında

Mekanik Tesisat sektöründeki gelişmelere paralel olarak yetişmiş teknik eleman gücüne olan gereksinimin karşılanmasını sürekli gündeminde tutmakta olan Odamız, Mekanik Tesisatta yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişilebilir olmasını sağlamak, bilgi ve birikimin tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi Mekanik Tesisat alanında da yaygınlaşmasına katkıda bulunmak hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda “Havuz Tesisatı-Yüzme Havuzu Yapımı İçin Esaslar” kitabını bu alanda çalışan meslektaşlarımızın ve üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlerinde okumakta olan öğrencilerin hizmetine sunuyoruz.

Kitapta;

-Kapsam ve Gereksinme Planlaması

-Doğal, Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları ile Havuz Kombinasyonunun Nesnel Planlaması

-Yüzme Havuzu Tekniği, Planlama ve Yapımın Esasları

-Boyutlar, Hacim ve Alan Gereksinmesi

-Yüzme Havuzları – Suyun Hazırlanması Teknik Yapım, Kontrol,

-Bakım ve İşletmesi Genel Kurallar

-Özel Yüzme Havuzları İçin Su Hazırlanması Hakkında Talimat

-Elektrik Teknik Tesisleri

-Açık Hava Yüzme Havuzlarında Havuz Tekniği İçin Ek Veriler

-Akustik, Yapım Fiziği ve Yapım Kimyası

-Kaynaklar ve Havuz Projesi Örnekleri

bölümleri yer almaktadır.

Bu kitap Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) tarafından açılan konu ile ilgili Mühendis Yetkilendirme Kurslarında Eğitim Kitabı olarak kullanılmaktadır.

İçindekiler

Ortak Çalışma Eserri

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI