Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Donatımı Resmi

Gemi Donatımı Resmi

Gemi Donatımı Resmi

Yazarlar: Emrullah Kartın, Halil Karaca

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları – Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizisi

206 Sayfa

2022

(görsel ve bilgi: meslek.eba.gov.tr)

İçindekiler

1. ÖĞRENME BİRİMİ

VİDALI BİRLEŞTİRME RESİMLERİ 13

1.1. Vida Diş Çeşitleri 14

UYGULAMA YAPRAĞI 24

1.2. Montaj Resimleri 25

UYGULAMA YAPRAĞI 33

2. ÖĞRENME BİRİMİ

KAYNAK AĞZI VE KAYNAKLI BİRLEŞTİRME ÇİZME 34

2.1. Kaynak Ağzı ve Kaynak Sembollerini Çizme 35

UYGULAMA YAPRAĞI 40

2.2. Kaynaklı Boru Birleştirme Resimleri Çizme 41

UYGULAMA YAPRAĞI 48

3. ÖĞRENME BİRİMİ

BORU İZOMETRİSİ ÇİZME 49

3.1. Boru İzometrisi Sembolleri Çizme  50

UYGULAMA YAPRAĞI 56

3.2. İki ve Üç Eksenli İzometrik Boru Devresi Çizme 58

3.2.1. İki Eksenli İzometrik Boru Devresi Çizme 58
3.2.2. Üç Eksenli İzometrik Boru Devresi Çizme 61

UYGULAMA YAPRAĞI 67

4. ÖĞRENME BİRİMİ

BORU DEVRE KATI MODELİNİ ÇİZME 69

4.1. Boruların Katı Modelini Çizme 70

4.1.1. Tek Eksenli Boru Modeli Çizme 70
4.1.2. Çok Eksenli Boru Modeli Çizme 73

UYGULAMA YAPRAĞI 78

4.2. Yardımcı Ekipmanların Katı Modelini Çizme 79

UYGULAMA YAPRAĞI 84

4.3. Devrenin Katı Modelini Çizme 86

UYGULAMA YAPRAĞI 94

5. ÖĞRENME BİRİMİ

YAŞAM MAHALLERİ SU TESİSATINI ÇİZME 95

5.1. Temiz Su Tesisatını Çizme 96

UYGULAMA YAPRAĞI 103

5.2. Atık Su Tesisatını Çizme 104

5.2.1. Vakum Sistemli Atık Su Tesisatını Çizme 105
5.2.2. Gravite Sistemli Atık Su Tesisatını Çizme 110

UYGULAMA YAPRAĞI  115

6. ÖĞRENME BİRİMİ

ANA MAKİNE DEVRELERİNİ ÇİZME 116

6.1. Akaryakıt Boru Devrelerini Çizme 117

UYGULAMA YAPRAĞI 124

6.2. Yağlama Yağı Boru Devrelerini Çizme 125

UYGULAMA YAPRAĞI 131

6.3. Basınçlı Hava ve Soğutma Suyu Boru Devrelerini Çizme 132

6.3.1. Basınçlı Hava Boru Devrelerini Çizme 132
6.3.2. Soğutma Suyu Boru Devrelerini Çizme 138

a) Soğutma Devreleri 138

b) Deniz Suyu Soğutma Devreleri 142

c) LT Tatlı Su Devreleri 145

d) HT Tatlı Su Devreleri 148

e) Yardımcı Sistemlerin Soğutma Devreleri 151

UYGULAMA YAPRAĞI 154

7. ÖĞRENME BİRİMİ

YARDIMCI DEVRELERİ ÇİZME 156

7.1. Isıtma Sistemleri Boru Devrelerini Çizme 157

UYGULAMA YAPRAĞI 161

7.2. Sintine ve Balast Boru Devrelerini Çizme 162

7.2.1. Sintine Boru Devrelerini Çizme 162
7.2.2. Balast Boru Devrelerini Çizme 167

UYGULAMA YAPRAĞI 171

7.3. Havalandırma ve Yangın Devrelerini Çizme 172

7.3.1. Havalandırma Devrelerini Çizme 172
7.3.2. Yangın Devrelerini Çizme 176

UYGULAMA YAPRAĞI 179

8. ÖĞRENME BİRİMİ

GEMİ PROJELERİNİ KULLANMA 180

8.1. Gemi Dip Konstrüksiyon Projesini Kullanma 181

UYGULAMA YAPRAĞI 187

8.2. Gemi Yan (Borda) Konstrüksiyonu Projesini Kullanma 188

UYGULAMA YAPRAĞI 198

8.3. Gemi Güverte ve Tankları Projesini Kullanma 200

UYGULAMA YAPRAĞI 205

KAYNAKÇA 206

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI