Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Yeni Deniz Ticaret Hukuku'nun Kaynakları - Cilt 1

Yeni Deniz Ticaret Hukuku'nun Kaynakları - Cilt 1

Yeni Deniz Ticaret Hukuku'nun Kaynakları - Cilt 1

Yazarlar: Kerim Atamer, Cüneyt Süzel

On İki Levha Yayıncılık

1205 Sayfa

ISBN: 978-605-152-001-8

Boyut: 14.0 x 20.0

Sert Kapak – Enzo Creamy

2013

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

İçindekiler:

1. Önsöz ve Giriş

2. Devlet Gemilerinin Bağışıklığı

3. Aynî Haklar

4. Eşya Taşıma Sözleşmesi

5. Yolcu Taşıma Sözleşmesi

6. Müşterek Avarya

7. Çatma

8. Kurtarma

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

10. Petrol Kirliliği Zararının Tazmini

11. İhtiyati Haciz

12. Bibliyografya

13. Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Kararlar

14. Çeşitli Kararlar

EK: Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliğinin Tazmini

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI