Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz İş Hukuku Ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006)

Deniz İş Hukuku Ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006)

Deniz İş Hukuku Ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006)

Yazarlar: Hasan Pekdemir, Nejat Güneri

Türkiye Denizcilik Vakfı Yayını

135 Sayfa

Boyut: 15.9 x 23.4

Karton Kapak – 1. Hamur

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Dünyadaki üretim endüstrileri ve alt sektörlerini birbirine bağlayan Denizcilik endüstrisi, ülkelerin ithalat ve ihracatlarını sağlayan en önemli lojistik hizmet üretimidir. Bilindiği üzere denize sahili bulunan ülkelerin kendi karasuları ve uluslararası sefere açık denizlerde hizmet veren gemilerde çalışan (gemi adamı) personel ile gemi sahipleri arasındaki işçi-işveren hak ve borçlarını düzenleyen ve ILO tarafından 20.08.2013’de yürürlüğe alınan Uluslararası DENİZCİLİK ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ (MLC 2006) TC Resmi Gazetenin 28/03/2017 tarih ve 30018 sayılı nüshasında yayımlanan 6898 sayılı kanunla Devletimiz tarafından da onaylanmıştır.

Bu uluslararası sözleşme ile dünya limanlarına sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışan gemi adamlarının hakları, Uluslararası Taşımacılık Federasyonu (ITF) ve yerel Denizciler Sendikası tarafından denetlenebilmektedir. Ülkemizde 70 yıllık geçmişi olan Türkiye Denizciler Sendikası ve ITF Türkiye Temsilcisinin başarılı çalışmaları bilinmektedir.

MLC sözleşmesinin uygulanmasına yönelik bu bilimsel kitabı yazan; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Baş Müfettişi Sayın Nejat Güneri ile Türkiye Denizciler Sendikasının geçmişteki Genel Başkanı Sayın Dr. Hasan Pekdemir’e teşekkür eder, bu bilimsel yayının Türk Denizciliğine hayırlı olmasını dilerim.

Melih H. Yılmaz

Türkiye Denizcilik Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

İçindekiler

-ÖNSÖZ

-GİRİŞ

1. 854 Sayılı Deniz iş Kanunu

2. DENİZCİLİK ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ (MLC) 2006′ nın İçeriği

2.1 Konvansiyona Genel Bakış

2.2 MLC 2006 Konvansiyonu ile Yenilenen ve Geliştirilen ILO Sözleşmeleri

2.3 Konvansiyonun Genel Hükümleri

2.3.1 Gemide Çalışacak Gemiadamları için Asgari Gereksinimler

2.3.1.1. Asgari Yaş

2.3.1.2 Sağlık Belgesi

2.3.1.3 Eğitim ve Yeterlilik

2.3.1.4 İşe Alım ve Yerleştirme

2.3.2 İş Şartları

2.3.2.1 Gemiadamı Sözleşmeleri

2.3.2.2 Ücretler

2.3.2.3 Çalışma ve Dinlenme Saatleri

2.3.2.4 İzin Hakkı

2.3.2.5 Yurda İade

2.3.2.6 Zayi Eşya ve Tazminatlar

2.3.2.7 Personel Seviyeleri

2.3.2.8 Gemiadamı İstihdamı için Kariyer ve Beceri Geliştirme ve Fırsatlar

2.3.3 Yaşam Mahalli, Sosyal Dinlenme Olanakları ve Kumanya

2.3.3.1 Barınma ve Dinlenme Tesisleri Olanakları

2.3.3.2 Kumanya ve Aşçılık

2.3.4 Sağlık Koşullarının Korunması, Tıbbi Bakım Olanakları, Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik Koruması

2.3.4.1 Gemide ve Karada Tıbbi Bakım

2.3.4.2 Donatanın Sorumlulukları

2.3.4.3 Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri, Kazadan Kaçınma

2.3.4.4 Kıyıdaki Sosyal Yardım Tesislerine Erişim

2.3.4.5 Sosyal Güvenlik

2.3.5 Gemiadamının Konvansiyon Kapsamında Şikâyet Hakkı Kullanması

2.3.5.1 Şikayette Bulunma

2.3.5.2 Şikayetin Yetkili Merciye Verilmesi

2.3.6 Uyumluluk ve Yürütme

2.3.6.1 Bayrak Devletinin Sorumlulukları

2.3.6.2 Liman Devletinin Sorumlulukları

-SONUÇ

-Kaynakça

-Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) TBMM Tarafından Kabul Edilen Metin

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI