Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

York Anvers Kuralları Işığında Müşterek Avarya

York Anvers Kuralları Işığında Müşterek Avarya

York Anvers Kuralları Işığında Müşterek Avarya

Yazar: Faysal Güden

Turhan Kitabevi

239 Sayfa

ISBN: 9786256545373

Boyut:

Karton Kapak – 1. Hamur

2024

(görsel: filizkitabevi.com, bilgi: legalkitabevi.com, filizkitabevi.com, turhankitabevi.com)

Kitap Hakkında

Çalışmanın kapsamı, müşterek avarya hareketi sonucu olan zarar ve masrafların, tüm ilgililer arasında paylaştırılmasına “müşterek avarya garamesi” denir. Ancak, bunun yapılabilmesi için, müşterek avarya hareketinin genel ve özel kurallarının tespiti gerekir. Yani, müşterek avaryanın genel şartları (harfli kurallar), özel müşterek avarya tipindeki (numaralı kurallar) şartlar ve müşterek avarya sayılacak zarar ve masrafların belirlenmesi gerekir. Dolayısıyla York Anvers kuralları çerçevesinde; müşterek avarya kavramından doğan müşterek avarya unsurları, müşterek avaryaya giren zarar ve masraflar, başlıca müşterek avarya halleri tespit edilerek, York Anvers Kurallarının hukuki düzenlemeleri ile uluslararası kararlar neticesinde değerlendirmeler yapılacaktır.
Çalışmada ilk olarak müşterek avarya kavramı, unsurları ve müşterek avarya halleri açıklanarak York Anvers Kurallarının bulunduğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ülkelerin hukuk kuralları çerçevesinde müşterek avarya konulan değerlendirilecektir. Çalışma üzerinde müşterek avarya kuralları 1994, 2004, 2016 York Anvers Kuralları çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır. 2016 York Anvers Kuralları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler ise müşterek avarya hallerine ilişkin yabancı mahkeme kararları ışığında ele alınacaktır. Son bölümde ise 2016 York Anvers Kuralları irdelenerek, ilgili Kurallar çerçevesinde müşterek avarya dünyasına getirilen yeniliklerden bahsedilerek değerlendirmeler yapılacaktır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI