Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Deniz Hukuku Uyarınca Otonom Deniz Araçları Statüsünün İncelenmesi Ve Denizde Silahlı Çatışma Hukuku Kapsamında Otonom Deniz Silah Sistemlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi

Uluslararası Deniz Hukuku Uyarınca Otonom Deniz Araçları Statüsünün İncelenmesi Ve Denizde Silahlı Çatışma Hukuku Kapsamında Otonom Deniz Silah Sistemlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi

Uluslararası Deniz Hukuku Uyarınca Otonom Deniz Araçları Statüsünün İncelenmesi Ve Denizde Silahlı Çatışma Hukuku Kapsamında Otonom Deniz Silah Sistemlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi

Yazar: Asya K. Ayrancı

Yetkin Yayınları

157 Sayfa

ISBN: 9786050513943

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1.Hamur

2022

(görsel: yetkin.com.tr, bilgi: seckin.com.tr, legalkitabevi.com, yetkin.com.tr)

Kitap Hakkında

Günümüzde insansız sistemlerin yaygınlaşması ve önümüzdeki yıllarda otonom sistemlerin kullanımının önemli bir oranda artması beklenilmektedir. Ancak otonom deniz araçlarının ve otonom deniz silah sistemlerinin hukuki statüsü belirsizdir ve bu konunun açıklık kazanması elzemdir; zira stratejik ve operasyonel etkileri nedeniyle hukuki statüleri, icra edecekleri görev ve yetkilerini biçimlendirmektedir. Türk literatüründe konunun yeni incelenmeye başlanması nedeniyle, bu çalışma akademik çalışmalar ve geliştirilen ve geliştirilmesi planlanan endüstriyel çözümler için bir rehber olması açısından gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada ancak otonom deniz araçlarının hukuki statüleri, uluslararası deniz hukuk çerçevesinde incelenmiştir ve otonom deniz silah sistemleri, denizde silahlı çatışma hukuku kuralları ve ilkeleri kapsamında değerlendirmede bulunulmuştur. Ancak konunun çok geniş ve karmaşık olmasına binaen mümkün olduğunca otonom deniz araçlarına ve otonom deniz silah sistemlerine ilişkin önemli hususları da kapsayarak genel olarak değerlendirilmiştir.

Çalışma sürecimde beni destekleyen aileme, uzmanlığı ve önderliği için tez danışmanım Doç. Dr. Bleda Rıza Kurtdarcan’a ve desteğini esirgemeyen Hurşit Furkan Dikmen’e teşekkürü bir borç bilirim.

Asya Kezban Ayrancı – Ankara 2022

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI