Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye'de Deniz Ticareti Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kurulması Bağlamında German Maritime Arbitration Association Uyuşmazlık Çözüm Sistemi

Türkiye'de Deniz Ticareti Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kurulması Bağlamında German Maritime Arbitration Association Uyuşmazlık Çözüm Sistemi

Türkiye'de Deniz Ticareti Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kurulması Bağlamında German Maritime Arbitration Association Uyuşmazlık Çözüm Sistemi

Yazar: Hilal Tuğba Öksüzoğlu

On İki Levha Yayıncılık – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 10

xxi + 317 Sayfa

ISBN: 978-605-7820-06-8

Boyut: 16.5 x 23.5

Sert Kapak – 1. Hamur

2019

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Bu çalışmada, deniz ticaretine ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde German Maritime Arbitration Association tarafından hazırlanmış tahkim kurallarının sıklıkla kullanıldığından hareketle, German Maritime Arbitration Association tarafından uyuşmazlık çözümü için hazırlanan kurallar incelenmiş ve Türkiye’de kurulması muhtemel olan denizcilik uyuşmazlık çözüm merkezi hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda, German Maritime Arbitration Association tahkim kurallarının, belirli hususlar dışında, Türkiye’de kurulacak bir denizcilik tahkim mahkemesi için esas alınabilir nitelikte olduğu, Türkiye’de bir denizcilik tahkim mahkemesi kurulmasının adli istatistikler uyarınca gerekli olduğu, bu hizmetin Deniz Ticaret Odası bünyesindeki bir denizcilik uyuşmazlık çözüm merkezinde verilmesinin uygun ve elverişli olduğu, keza diğer uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin hizmetlerin de bu merkez bünyesinde verilmesinin sektöre fayda sağlayacağı sonucuna varılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler:

-Giriş

Birinci Bölüm – Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarının GMAA Kuralları Uyarınca Tahkim Yoluyla Çözümü

A. Genel Olarak GMAA Tahkimi

B. Kurumsal Tahkim ile Ad Hoc Tahkim Ayrımı ve GMAA’nın Bu Bakımdan Niteliği

C. GMAA Olağan Tahkim Kuralları Uyarınca Tahkim Yargılaması

D. GMAA Seri Tahkim Kuralları Uyarınca Tahkim Yargılaması

İkinci Bölüm – Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarının GMAA Kuralları Uyarınca Arabuluculuk, Uzlaştırma, Uzman Görüşü ve Proje Çözüm Yoluyla Çözümü

A. Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

B. Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarının GMAA Kuralları Uyarınca Arabuluculuk Yoluyla Çözümü

C. Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarının GMAA Kuralları Uyarınca Uzlaştırma Yoluyla Çözümü

D. Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarının GMAA Kuralları Uyarınca Uzman Görüşü Yoluyla Çözümü

E. Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarının GMAA Kuralları Uyarınca Proje Çözüm Yoluyla Çözümü

Üçüncü Bölüm – GMAA Tecrübesi Işığında Türkiye’de Deniz Ticareti Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kurulması İhtiyacı ve Bu Merkezin Yapısı

A. Genel Olarak

B. Deniz Ticareti Uyuşmazlıkları Bakımından Tahkimin Gerekliliği

C. Türkiye’de Kurulmuş Olan Belirli Kurumsal Tahkim Merkezleri ve Bunların Deniz Ticareti Tahkimi Bakımından Yeterliliği

D. Türkiye’de Kurulması Muhtemel Olan Deniz Ticareti Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin Yapısı

E. GMAA Uyuşmazlık Çözüm Yolu Kurallarının Türkiye’de Kurulması Muhtemel Denizcilik Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Bakımından Değerlendirilmesi

F. DTO Bünyesinde Deniz Ticareti Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kurulmasının Olası Getirileri

-Sonuç

-Kaynakça

-Ekler

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI