Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk Hukukunda Kıyıların Hukuksal Statüsü Ve Kıyılardan Yararlanma Hakkı

Türk Hukukunda Kıyıların Hukuksal Statüsü Ve Kıyılardan Yararlanma Hakkı

Türk Hukukunda Kıyıların Hukuksal Statüsü Ve Kıyılardan Yararlanma Hakkı

Yazar: Haluk Saruhan

Adalet Yayınevi

167 Sayfa

ISBN: 9786257595773

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

2021

(görsel: filizkitabevi.com, bilgi: adaletyayinevi.com.tr)

Kitap Hakkında

Kıyılar, 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 43.maddesi hükmüne göre devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz kamu mallarındandır. Bir kamu taşınmazı olarak kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetilmesi zorunludur. Kıyılara ilişkin yasal düzenlemeler incelendiğinde kıyıların hukuki statüsü ve bu alanlardan yararlanma hususunda karmaşık bir yasal yapının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Tez çalışmamızda özellikle kıyıların kamu malı özelliği ayrıntılı olarak incelenmiş ve kıyıların hukuki statüsü açıklanırken kamu mallarına egemen ilkeler kapsamında konu ayrıntılı hale getirilmiştir. Ayrıca kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanma usulleri de karmaşık yasal yapıya rağmen basit bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Ve nihayet bu çalışma ile kıyı alanlarından yararlanma konusunun Türk hukuku açısından ayrıntılı incelenmesi amaçlanmıştır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI