Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk Boğazlarının Siyasal Ve Hukuksal Rejimi

Türk Boğazlarının Siyasal Ve Hukuksal Rejimi

Türk Boğazlarının Siyasal Ve Hukuksal Rejimi

Yazar: Yüksel İnan

Turhan Kitabevi

xi + 132 Sayfa

ISBN: 978-975-7425-34-6

Boyut: 13.5 x 19.5

Karton Kapak

2015

(görsel: …, bilgi: turhankitabevi.com.tr)

Konu Başlıkları:

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE BOĞAZLARIN REJİMİ

-Tek Taraflı Tasarruflarla Düzenleme Devresi (1453-1809)

-İki Andlaşmalarla Düzenleme Devresi (1809-1841)

-Çok Taraflı Andlaşmalarla Düzenleme Devresi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE BOĞAZLARIN REJİMİ

-Lozan Boğazlar Sözleşmesi

-Lozan Boğazlar Sözleşmesinin Değiştirilmesini Gerektiren Nedenler

-Montreux Boğazlar Sözleşmesi

-Boğazlardan Geçiş ve Ulaşım Güvenliği İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler

-Yabancı Savaş Gemilerinin Boğazları ve Limanları Ziyareti

II. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA BOĞAZLARIN REJİMİNİ DEĞİŞTİRME GİRİŞİMLERİ

-II. Dünya Savaşında Boğazlar

-Yalta ve Potsdam Konferasyonları

-Notalar Devresi

-1947’den Günümüze

Ekler

-1983 Yılında Boğazlardan Geçen Ticaret Gemileri

-Yıllar İtibarıyla Boğazlardan Geçen Ticaret Gemileri ve Kazalar

-1983 Yılında Boğazlardan Geçen Savaş Gemileri

-Yıllar İtibarıyla Boğazlardan Geçen Savaş Gemileri

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI