Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Yazar: Tamer Bozkurt

On İki Levha Yayıncılık

573 Sayfa

ISBN: 978-605-5373-13-9

Boyut: 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1. Hamur

5. Baskı

2011

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Kitap Hakkında

Kitap baştan sonra tekrar gözden geçirilmiş; yepyeni birçok şema eklenmiş; bazı bölümlerin daha iyi anlaşılması için bu kısımlar tekrar yazılmıştır. Kambiyo senetlerinin daha somut anlaşılması için, kitaba gerçek bono-çek ile ciro zinciri konulmuştur. Yine bir ödememe protestosu da ilgili yere yerleştirilmiştir. Ticaret hukukunun diğer alanları ile ortak bazı bilgilerde birleştirmeler ve özetlemeler de bu baskının önemli yeniliklerindendir.
12.4.2011 tarih ve 6215 sayılı Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen madde, ilgili yerlere işlenmiştir.
Bu baskıda kitabımıza birçok yeni kısım eklenmiştir. Bunlar;
a) Kıymetli evrak hukuku ile ilgili, daha önce fazla sorulmayan, zaman zaman seçeneklerde gördüğümüz sebepsiz zenginleşme, karşılığın intikali; araya girme suretiyle kabul ve ödeme; suret ve nüshalar, senet metninde değişiklikler ile retret yeni bölüm olarak kitaba işlenmiştir. Yine emtia senetleri (makbuz senedi ve varant) de ilgili yerlere eklenmiştir.
b) Bu baskı ile ilk defa kapsama aldığımız, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 762 vd’da düzenlenen kara taşıma hukuku bölümünü de -çıkabilecek bir soruda öğrencilerin mağdur olmaması için- yazma gereği duyduk. Bu yüzden kitabımızın adını da değiştirerek “Kıymetli Evrak Hukuku-Sigorta Hukuku-Deniz Ticareti Hukuku- Kara Taşıma Hukuku” yaptık.
c) Kıymetli evrak hukuku ile ilgili Yargıtay’ın çok yeni tarihli (2009-2011) pek çok kararı ilgili yerlere işlenmiştir.
d) 2010 Aralık ve 2011 Nisan Adlî Yargı sınav soruları da ilgili yerlere işlenmiş ve metin içinde gerekli bağlantıları kurulmuştur.
e) JUSTICE soru bağlantıları 8. baskıya göre güncelleştirilmiştir.
f) Kitabın sonundaki deneme sınavlarına, onar sorudan oluşan “üç”deneme sınavı daha eklenmiştir. Bu sorular da özellikle adli yargı sınavlarında sorulmayan konulardan tercih edilmiştir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI