Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Taşıyanın Navlun Sözleşmesinden Doğan Hakları ve Teminatları

Taşıyanın Navlun Sözleşmesinden Doğan Hakları ve Teminatları

Taşıyanın Navlun Sözleşmesinden Doğan Hakları ve Teminatları

Yazar: Metin Uğur Aytekin

Seçkin Yayıncılık

288 Sayfa

ISBN: 9789750253164

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2019

(görsel: adaletyayinevi.com.tr, bilgi: seckin.com.tr, adaletyayinevi.com.tr)

Kitap Hakkında

Bu çalışmada, deniz ticareti hukukunun en önemli kavramlarından olan “taşıyan” üzerinde durularak 6102 sayılı TTK çerçevesinde taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan navlun ücreti, sürastarya ücreti ve uygulamada “detention” olarak ifade edilen gecikme zararlarından doğan alacak hakları ile bu alacakların teminatı olarak kanunda öngörülen hapis hakkıyla ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

Eser, navlun sözleşmelerinin oluşturulmasında ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların çözümünde önemli yer tutan İngiliz hukuku ile karşılaştırmalı şekilde kaleme alınmıştır. Bunun yanı sıra eserde, özellikle deniz ticaret hukukunun uluslararası uygulamasında karşılaşılan ve taşıyanın alacaklarının teminata alınması bakımından önem arz eden çeşitli sözleşme metinlerinde yer alan “lien”, “anti lien” ve “cesser” klozları da gözetilmiş ve bu klozların Türk hukuku ile ilişkisine de yer verilmiştir.

Ayrıca navlun alacağının hesaplanmasında uygulamada yer verilen çeşitli sözleşme kayıtları, yine uluslararası uygulamadan bazı örneklerle zenginleştirilerek hukukçuların yanı sıra navlun sözleşmesinin yapılması aşamasında aracılık yapan profesyonel uygulayıcıların da yararlanabileceği şekilde kaleme alınmıştır.

Konu Başlıkları:

-Navlun Alacağı
-Sürastarya
-Gecikme Zararları (Detention)
-Hapis Hakkı
-Lien, Anti–lien, Cesser Klozları

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI