Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Navlun Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğu

Navlun Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğu

Navlun Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğu

Yazar: Safa Murat Tekin

On İki Levha Yayınları

xvı + 188 Sayfa

ISBN: 978-605-152-614-0

Boyut: 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2017

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

Kitap Hakkında

Deniz Ticareti Hukuku’nda en önemli hususlardan biri taşıyanın sorumluluğunun belirlenmesidir. Zira deniz yolu ile yük taşıma işini gerçekleştiren kişi taşıyandır. Uygulamada da deniz ticareti alanında uyuşmazlıkların çok büyük bir bölümü taşıyanın sorumluluğunu doğurmaktadır. Dolayısıyla taşıyanın sorumluluğunu belirlemek ve sınırlarını çizmek uygulama açısından da hayati öneme sahiptir. Taşıyanın deniz ticaretinden doğan sorumluluğu hukukumuzda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ancak taşıyanın sorumluluğunun belirlenmesi, deniz yolu ile taşıma işlerinin uluslararası niteliğe sahip olmasından dolayı, birçok ülkeyi ilgilendirmektedir. Bu sebepten dolayı taşıyanın sorumluluğu birçok uluslararası konvansiyonda düzenlenmiştir. İşte taşıyanın sorumluluğu ancak bu ulusal ve uluslararası düzenlemeler birlikte değerlendirildiği zaman tam olarak anlaşılabilir. Bu çalışmada taşıyanın sorumluluğu tüm düzenlemeler dikkate alınarak detaylıca incelenmiştir.(Arka Kapaktan)

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI