Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik Hukuku

Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik Hukuku

Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik Hukuku

Yazarlar: Cihan Koç, Kadir Gündoğan

Yazarın Kendi Yayını

1034 Sayfa

ISBN: 9781111169350

Boyut: 16.0 x 24.0

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2019

(görsel: alokitabevi.com, bilgi: legalkitabevi.com, seckin.com.tr, alokitabevi.com)

Kitap Hakkında

Kitapta öncelikle kolluk, kolluk teşkilatı, kolluğun idari (mülki, önleyici) ve adli görevleri ile zor ve silah kullanma yetkileri açıklanmış, daha sonra jandarma, polis ve sahil güvenlik teşkilatlarının temel kanun ve yönetmeliklerine yer verilmiş.

Jandarma, polis ve sahil güvenlik teşkilatlarının temel kanunları notlu, açıklamalı ve içtihatlı olarak; diğer kanun ve yönetmelikler ise mevzuat olarak sunulmuş. (Önsözden)

Konu Başlıkları:

-Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu

-Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

-Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu

-Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

-Uzman Jandarma Kanunu

-Uzman Erbaş Kanunu

-Uzman Erbaş Yönetmeliği

-Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği

-Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

-Polis Vazife ve Salahiyat Kanunu

-Polis Vazife ve Salahiyat Nizamnamesi

Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun

-Adli Kolluk Yönetmeliği

-Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği

-Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI