Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

III. Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı

III. Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı

III. Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı

Editörler: Melda Sur, Esra Katıman

On İki Levha Yayıncılık

xxv + 376 Sayfa

ISBN: 978-625-7528-76-4

Boyut: 16.0 x 23.5

1.Hamur

2021

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

İçindekiler

-Rektörün Sunuşu V

-Hukuk Fakültesi Dekanının Sunuşu VII

-Discours D’ouverture De La Doyenne IX

-Doç. Dr. Esra Katıman’ın Sunuşu XI

-Discours D’ouverture Du Docteus (HDR) Esra KATIMAN XV

-SETTLING MARITIME DELIMITATION DISPUTES: PERMANENT COURTS AND ARBITRAL TRIBUNALS – Prof. Dr. Tullio TREVES 1

-LE TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER: DEVELOPPEMENTS RECENTS – Antoine OLLIVIER 13

-ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ: YENİ GELİŞMELER – Antoine OLLIVIER 51

-DENİZ ALANLARININ MİLLETLERARASI MAHKEMELER TARAFINDAN SINIRLANDIRILMASI
VE BUNA İLİŞKİN KARARLAR IŞIĞINDA BAZI SORU VE SORUNLAR – Prof. Dr. Rauf VERSAN 85

-DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR ULUSLARARASI YARGI KARARLARININ HUKUKİ DEĞERİ – Prof. Dr. Yücel ACER 93

-ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNİN BAŞVURUNUN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİYLE İLGİLİ SIKÇA SUNULAN KİMİ İLK İTİRAZLARA YAKLAŞIMI – Doç. Dr. Ali BAL 111

-LE DETROIT DE TIRAN. CHOSES VUES ET NON VUES- Prof. Dr. Syméon KARAGIANNIS 159

-TİRAN BOĞAZI. GÖRÜLEN VE GÖRÜLMEYEN DURUMLAR – Prof. Dr. Syméon KARAGIANNIS 191

-LES PROBLEMATIQUES JURIDIQUES LIEES A LA NAVIGATION DANS LE DETROIT DE KERTCH – Docteur (HDR) Magali Lehardy 221

-KERÇ BOĞAZI’NDA SEYRÜSEFER İLE İLGİLİ YASAL KONULAR – Doç. Dr. Magali LEHARDY 237

-BOSNA-HERSEK: FARAZÎ OLARAK DENİZE KIYISI OLMAYAN BİR DEVLET – Doç. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ 253

-DENİZ SEVİYESİNİN YÜKSELMESİNİN ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNA OLASI ETKİLERİ – Dr. Öğr. Üyesi Uğur SAMANCI 303

-DENİZ ALANLARINDA DENİZ ALTI KABLOLARININ DÖŞENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN HUKUKÎ
DÜZENLEMELER – Dr. Öğr. Üyesi Nurser GÖKDEMİR IŞIK 353

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI