Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

İçtihatları Ve Mevzuatı İle Deniz İş Hukuku

İçtihatları Ve Mevzuatı İle Deniz İş Hukuku

İçtihatları Ve Mevzuatı İle Deniz İş Hukuku

Yazar: Bektaş Kar

Yetkin Hukuk Yayınları

752 Sayfa

ISBN: 978-975-464-636-8

Boyut: 16.0 x 23.0

2011

(görsel: yetkin.com.tr, bilgi: yetkin.com.tr, vedatkitapcilik.com)

Kitap Hakkında

“Deniz İş Hukuku” adlı çalışma iş hukukunda önemli bir boşluğu doldurmuş, bilimsel ve objektif bir eserdir.

Mevzuat hükümlerini açıklayan, yorumlayan, bu hükümleri yüksek mahkeme kararlarını titizlikle kritik tahlile tabi tutan incelemesi, çıkarılması artık zorunluluk haline gelmiş Deniz İş Kanununun hazırlık çalışmalarına ışık tutacaktır.

Kitabın Konu Başlıkları: 

 • Genel Bilgiler
 • Deniz İş Hukuk Kavramı
 • Deniz İş Hukukunda Yorum
 • Deniz İş Hukukunun Kaynakları
 • Deniz İş Kanunu’nun Diğer Kanunlarla İlişkisi
 • Deniz İş Hukukunda İş Güvencesi
 • Deniz İş Denetimi
 • Deniz İş Yargısı
 • Temel Kavramlar
 • Deniz İş Hukukunda İşçi; Gemiadamı
 • Deniz İş Hukukunda İşveren
 • İşverenin Vekili
 • Deniz İş Hukukunda Alt İşveren Ve Ödünç İş İlişkisi Uygulaması
 • Deniz İş Hukukunda İşyeri Kavramı
 • Deniz İş Sözleşmesi
 • Deniz İş Hukukunda Ücret
 • İşin Düzenlenmesi
 • Deniz İş Sözleşmesin Sona Ermesi
 • Gemiadamlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • İçtihatlar
 • Mevzuat
 • Kanunlar
 • Tüzükler
 • Yönetmelikler
 • Yönergeler
 • İLO Sözleşmeleri
 Kitap etiketleri

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI