Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi İnsanlarında Kuramdan Uygulamaya, Duygusal Emek, İş-Aile Çatışması Ve İş Performansı Arasındaki İlişkiler

Gemi İnsanlarında Kuramdan Uygulamaya, Duygusal Emek, İş-Aile Çatışması Ve İş Performansı Arasındaki İlişkiler

Gemi İnsanlarında Kuramdan Uygulamaya, Duygusal Emek, İş-Aile Çatışması Ve İş Performansı Arasındaki İlişkiler

Yazarlar: Murat Yorulmaz, Ayşe Taş

Efe Akademi Yayınları

78 Sayfa

ISBN: 978-625-6939-42-4

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 1.Hamur

2023

(görsel ve bilgi: efeakademi.com)

Kitap Hakkında

Çalışma hayatının getirmiş olduğu zorluklarla ve rekabetle başa çıkabilmek ve ekonomik hayattaki değişimlere ayak uydurabilmek için, işletmeler hizmet kalitelerini arttırmak zorundadırlar. Kalitenin ve de kârlılığın arttırılması hedefine ulaşabilmek için müşteri memnuniyeti önemli rol oynamaktadır. İşletmelerin duygu gösterim kurallarına uygun bir şekilde çalışanın göstermek zorunda kaldığı duygusal emek davranışları bir taraftan müşteri memnuniyetini sağlarken, diğer taraftan da duygusal uyumsuzluk yaşaması durumunda, çalışanların olumsuz tutum ve davranışlar sergilemesine neden olmaktadır. Bu kapsamda, koşulları gereği dünyanın en zor mesleklerinden birini yapan gemi insanlarının yaşadıkları durumları, duyguları, iş-aile çatışmalarını ve iş performanslarını incelemek amacıyla yazılan bu kitap, kaynakların korunması kuramından yola çıkarak söz konusu örgütsel tutum ve davranışlar arasındaki nedensel ilişkileri ortaya çıkartmaktadır.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi literatürünün gelişmesine katkı sağlayacak olan bu kitap, ileriki çalışmalara da yol gösterici nitelikte bir çalışmadır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI