Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Adamları El Kitabı

Gemi Adamları El Kitabı

Gemi Adamları El Kitabı

Yazar: Suha Gür

Denizcilik Müsteşarlığı Yayınları

385 Sayfa

ISBN: 9752705669

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

2005

Açıklamalar:

Önsöz:

Dünyamızda bugün küreselleşme sürecinin getirdiği yoğun rekabet ortamında ülke ekonomileri için rekabet görevi yapan temel sektörlerden biri olan denizcilik sektörü, sağladığı girdiler açısından büyük önem arzetmektedir.

Bir deniz ülkesi olan Türkiye’nin, denizci bir ülke haline getirilebilmesi ve dünya denizciliğinde layık olduğu konuma ulaşabilmesi uluslararası kurallar dikkate alınarak, gerek mevzuat gerekse uygulama açısından eksikliklerin tamamlanmasına bağlıdır.

Müsteşarlık merkez birimlerinde ve limanlarda, görev yaptığım süreçte edindiğim izlenimler ve yaptığım gözlemlerde, gemiadamlarımızın kendileriyle ilgili yasal mevzuatlardan uzak oldukları, denetim birimleri karşısında zor durumda kaldıkları gerçeğinden hareketle bir ilki gerçekleştirmek istedim. Bu amaçla tüm gemi adamlarına rehber olacak Gemi Adamı El Kitabı’nı hazırladım.

Başta Müsteşarlık Müşaviri Talip İMREN olmak üzere bu çalışmama destek veren ve katkı sağlayan diğer Müsteşarlık Yöneticileri ile mesai arkadaşlarıma teşekkür ederken; bu çalışmanın gemiadamlarımızın sürekli olarak karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesinde, bir nebze de olsa katkıda bulunmak en içten dileğimdir. Saygı ve sevgiyle…

Suha Gür

Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü

Teknik Ressam

İçindekiler:

-Önsöz

-Gemiadamları Yönetmeliği (Son Değişiklikler) 1

(31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı – 18.05.2004 tarih ve 25466 sayılı – 25.10.2004 tarih ve 25624 sayılı Resmi Gazete)

-Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına ilişkin Yönerge (Son Değişiklikler) 73

(02.08.2002 tarih ve 1201 sayılı — 15.09.2004 tarih ve 2054 sayılı Bakan Oluru)

-Amatör Denizci Yönetmeliği 93

(01.07.2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete)

-Amatör Özel Teknelerin Donatımına İlişkin Yönerge (Son Değişiklikler) 105

(16.07.2004 tarih ve 1647 sayılı – 28.07.2004 tarih ve 1747 sayılı – 15.09.2004 tarih ve 2084 sayılı Bakan Oluru)

-Gemidamları Sağlık Yönergesi (Son Değişiklikler) 111

(12.11.2001 tarih ve 4397 sayılı – 09.06.2003 tarih ve 2952 sayılı – 03.09.2003 tarih ve 4351 sayılı Bakan Oluru)

-Eğitim ve Sınav Yönergesi 179

(08.04.2002 tarih ve 483 sayılı Bakan Oluru)

-Telsiz Operatör Yeterlilikleri ve Sınav Yönetmeliği 299

(04.06.2004 tarih ve 25482 sayılı Resmi Gazete)

-Kalite Standartları Yönergesi (Son Değişiklikler) 353

(28.07.2003 tarih ve 1427 sayılı 01.11.2003 tarih ve 2447 sayılı Bakan Oluru)

-Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 363

(15 Mart 2004 tarih ve 25403 sayılı Resmi Gazete)

-Denizcilik Müsteşarlığı Bölge ve Limanlar Adres ve Telefon Numaraları 377

-Uluslararası Mors Alfabesi 380

-Uluslararası ve Milli Sahada Kullanılacak Tehlike, Emniyet, Çağrı ve Arama Kurtarma Frekansları 381

-Kaynak 385

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI