Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Devletler ve İslam Hukukunda Deniz

Devletler ve İslam Hukukunda Deniz

Devletler ve İslam Hukukunda Deniz

Yazar: Hakkı Aydın

Rağbet Yayınları

272 Sayfa

ISBN: 6054074105

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak – Kitap Kağıdı

2008

(görsel ve bilgi: ragbetyayinlari.com)

Kitap Hakkında

Bu çalışmamızda, genişçe ve derinlemesine ilmi tartışmalara girmeden konuları, daha çok 1958 tarihli Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi ile 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni esas alarak ve bunların yorumlarını yapan uzmanların görüşlerine yer vererek incelemeye çalıştık.

Türkiye henüz adı geçen Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf ülke konumunda değildir. Bu bakımdan sözleşmelerin Türkiye için bağlayıcı bir tarafı da yoktur. Anca milli menfaatlerimiz açısından bu sözleşmelerin iyi bir biçimde incelenmesi, örf ve adet haline gelen hükümlerinin tespit edilmesi ve bilinmesi mecburidir. Aynı zamanda bu hükümetlerle ilgili tedbirlerin araştırılıp bulunması zorunluluğu vardır. Biz öncelikle konuları bu çerçevede ele aldıktan sonara, İslam Hukuku’nun bu konulara bakışına yer verdik. Esasen Milletlerarası Hukuk’ta denizle ilgili meseleler son asırlarda, teknolojik gelişmelere paralel olarak daha fazla araştırılmaya ve incelenmeye başlanmıştır.

İslam Hukuku’nun kaynakları olan Kur’an, sünnet, örf, adet ve devletlerin uygulamalarında denizlerle ilgili genel ve geçerli hükümler bulunmasına rağmen, bu hükümler, bu günkü milletlerarası hukuk tekniğine göre ele alınıp geliştirilmemiştir. Kanaatimce bu konular daha çok devletlerarası antlaşmalara bırakılmış ve denizler buna göre idare edilmiştir. Diğer taraftan bilebildiğime göre ülkemizde denizlerle ilgili İslami hükümler bugünkü manada ele alınıp incelenmemiştir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI