Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizde Çatma Hukuku

Denizde Çatma Hukuku

Denizde Çatma Hukuku

Yazar: Didem Algantürk Light

On iki Levha Yayıncılık

157 Sayfa

ISBN: 978-605-4396-94-8

Boyut: 17.0 x 24.0

Sert Kapak – İplik Dikiş- 1 Hamur

2011

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Bu çalışmamızda çatma, tarihsel gelişimi, kavramı, hukuki niteliği, nevileri, donatanın çatmadan doğan sorumluluğuna ilişkin sigorta teminatı, çatmadan sonra yapılması gerekli işlemler, çatma davasının açılması ve usulü ile ilgili konular TTK, 6102 sayılı Yeni TTK ve 1910 tarihli Brüksel Konvansiyonu tahtında incelenmiştir. Ayrıca, çatmanın haksız fiil niteliği gereği BK ve 6098 sayılı Yeni BK’daki ilgili hükümlere karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Yine, çalışmamızda Türk Mahkeme kararlarının yanı sıra Amerikan, İngiliz ve Kanada Mahkeme kararlarından da faydalanılmıştır. (Önsöz’den)

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI