Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Hidrografya'nın Ana Çizgileri - II

Hidrografya'nın Ana Çizgileri - II

Hidrografya'nın Ana Çizgileri - II

Yazar: M. Yıldız Hoşgören

Çantay Yayınları

98 Sayfa

ISBN: 9789757206859

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

2015

(görsel: kirmizikedi.com, bilgi: palmekitabevi.com, konseykitap.com, pelikankitabevi.com.tr)

Kitap Hakkında

Hidrografya, coğrafyanın sularla ilgili konularını inceleyen bir dalıdır. Bu suların bir kısmı karaların yüzeyinde ve içinde bulunur. Diğer kısmı ise okyanusları ve denizleri meydana getirir. Buna göre hidrografyayı kara hidrografyası ve deniz hidrografyası olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür.

Hidrografya’nın Ana Çizgileri isimli ders kitabının birinci cildinde, bu sulardan yeraltısuları, kaynaklar ve akarsular ele alınmış. Kitabın amacı, başta öğrenciler olmak üzere, coğrafyacılar ile ilgi duyanlara adı geçen konularda temel bilgiler sunmaktır. Kitabın bu ikinci cildi ise, aynı amaca uygun olarak, göller konusuna ayrılmış.

Kitapta, hem amacın, hem de, fiziksel coğrafya ilkeleri çerçevesinde kalınmanın bir gereği olarak, göllerin tüm ayrıntılarıyla incelendiği bir limnoloji kitabından farklı bir şekilde, belirli konulara sınırlı ölçülerde yaklaşılmış. (Önsözden)

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI