Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Balık Hastalıkları

Balık Hastalıkları

Balık Hastalıkları

Yazar: İbrahim Cengizler

Adana Nobel Kitabevi

133 Sayfa

ISBN: 994-473-010-5

Boyut: 16.0 x 24.0

2005

(görsel:.., bilgi: nobelkitap.com, dr.com.tr, ugurer.com, kitapyurdu.com )

İçindekiler: 

Giriş : 1
1. Bakteriyel Hastalıklar 11
Furunculosis 13
Kızılağız Hastalığı 15
Vibriosis 17
Soğuksu Vibriosisi  19
Columnaris 20
Deniz Columnarisi 24
Pedincul  25
Bakteriyel Solungaç Hastalığı! 27
Bakteriyel Böbrek Hastalığı 29
Mycobacteriosis (Tüberkülosis) 32
Nocardiosis 34
Ülser Hastalığı 34
Edwardsiella Septisemisi 36
Balıklarda Karşılaşılan Diğer Bakteriyel Hastalıklar 36
2. Virüs Hastalıkları 39
Viral Hemorajik Septisemi 41
Sazanların Bahar Viremisi 43
İnfeksiyöz Pankreatik Nekrosis 44
infeksiyöz Hematopoietik Nekrosis 46
Viral Nervous Nekrosis 48
Limfosistis Hastalığı 49
3. Mantar Hastalıkları 51
Saprolegniasis 51
Branchiomycosis 53
Chthyophonosis 54
4. Balıklarda Paraziter Hastalıklar 57
Balıklarda Parazitik Protozoa 61
Trichodinasis 61
Ctıilodeonellosis 62
Ichthyophthiriasis 63
Myxosomatosis 65
Ichthyobodiasis 66
Hexamitosis 67
Cryptobıosis 68
Coccidiosis 69
Henneguyiasis 70
Ceratomyxosis 71
Amyloodiniosis 72
Bazı parazitik Kan Protozoaları 73
Balıklarda Parazitik Metazoalar 74
Trematoda 74
Acantocephala 81
Cestoda 81
Nematode 84
Arthropoda 85
Balıklarda Rastlanabilecek Diğer Hastalıklar 91
Göz Hastalıkları 91
Omurga ve Diğer Kemik Deformasyonları 92
Beslenme Hastalıkları 94
Balıklarda Neoplasma 95
Anemi 97
Gaz Kabarcığı Hastalığı 98
Mavi Kese Hastalığı 99
Güneş Yanığı 99
Balık Zoonozları 99
Balık Farmakolojisine Giriş 102
Balıklara ilaç Uygulama Yöntemleri 108
Balıklarda Immün Sisteme Bir Bakış 113
Immün Yanıt Gelişimi 116
Balıklarda Bağışıklama (Aşı) 117
Kaynaklar 122

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI