Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Balıkların Hastalıkları

Balıkların Hastalıkları

Balıkların Hastalıkları

Yazar: İ. Kemal Aydemir

Mergen Yayınları

40 Sayfa

Boyut: 9.7 x 13.7

Karton Kapak – 2. Hamur

1970

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Sayın okuyucu,

Memleketimizde 1959 yılından bu yana estetik yönünden bazı gelişmeler olmuştur. Ezcümle, ilk Serinofil derneği kurulup faaliyete geçerek kuş sevgisi ve kuş besleme zevkinin yayılması yolunda büyük gayretler sarfedilmiştir.

Buna paralel olarak süs balıkları ve akvaryum merakı da bir hayli gelişmiş görülmektedir. Ne çare ki akuvaristler esaslı bir dernek kurup henüz beklenilen çapta bir faaliyete geçmemiş durumdadır.

İhtiyacı göz önünde tutan bazı firma ve bilginlerimiz balık bakımı ve akvaryumlar hakkında bir kaç kitap yayınlamışlarsa da hiç birinde balık hastalıkları üzerinde gerektiği kadar durulmamıştır.

Firmamızın etüd ve müşahedelerine göre kuşseverlerin büyük bir ekseriyeti akvaryum, çiçek, hatta kedi ve köpek beslenmesi hususlarında da merak sahibidirler.

İmalathanemizde akvaryum kolunun de teşkili için hazırlıklar yapılmaktadır.

Bu arada büyük ekseriyetini kuşsever müşterilerimizin teşkil ettiği akuvaristlerin ihtiyacı olan bu küçük eseri de istifadelerine sunmayı lüzumlu hissettik.

Balıklarınızın bakım ve tedavisinde bir hizmetimiz dokunursa sonsuz kıvanç duyacağız.

Saygılarımla

Mergen Madeni Kuş Kafesleri Sanayii

İçindekiler

BALIK BAKIMI VE AKVARYUMLAR – BALIK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ:

1-Akvaryum yapısının önemi

2-Akvaryum avadanlıklarının önemi

3-Su ve oynadığı rol

4-Işık ve önemi

5-Bitkiler ve rolleri

6-Çok fazla balık konulması

7-Besin kifayetsizliği

8-Akvaryumların temizlenmeyişi

9-Zehirlenmeler

BALIK HASTALIKLARI:

A. AKVARYUM YAPISI, BAKIMI VE AVADANLIK KİFAYETSİZLİĞİNDEN DOĞAN HASTALIKLAR:

1-Oksijen kifayetsizliği

2-Fazla oksijen ve gaz habbeleri hastalığı

3-Çok asit veya çok kalevi su

4-Kalevilerden mütevellit hastalıklar

5-Yüksek nitrojen miktarlarından doğan hastalıklar

B. DERİ HASTALIKLARI:

1-Balık biti (Argus Foliaceus)

2-Anchor kurdu (Lernae Cyprinacea)

3-Sülükler (Leeches)

4-Kelebek kurtları (Gyrodactylus ve Dactylogyrus)

5-Kara benek (Diplostomiasis)

6-Beyaz benek (Ichthyophthirius Multifiliis)

7-Kadife veya Pas hastalığı (Oodinium Limneticum)

8-Şişlik veya kabarcık hastalığı (Morbus Nodulosus)

9-Neon tetra hastalığı (Phistophora Hyphessobryconis)

10-Cildin çamurlu hal alması (Cycloshaete Domerguel-Chilodon Cyprini-Costia Necatrix)

11-Mantar hastalıkları (Saprolegnia)

12-Göz fungusu

C.BAKTERİYEL HASTALIKLAR:

1-Kuyruk kanat çürümesi

2-Pamuk ağız (Ağız fungusu)

3-Sıskalık hastalığı

4-Pul dökülmesi

5-Labirentli balıklarda derinin beneklenmesi

6-Balık veremi

D. GÖZ HASTALIKLARI:

1-Göz fırlaması

2-Göze perde inmesi

E. İÇ ORGAN HASTALIKLARI:

1-Kurtlar

2-Ichthyophonus hastalığı

F. İÇ ORGANLARDA PARAZİTAL OLMAYAN HASTALIKLAR:

1-Mide ve bağırsak iltihabı

2-Şişmanlık

3-Kabız

4-Yumurtalık kistleri-Taşlaşması-yumurtlama zorunluğu

5-Hava kesesi hastalığı

6.Renk solması

GARANTİNA AKVARYUMUNUN ÖNEMİ- AKVARYUMLARIN DEZENFEKTE EDİLMESİ

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI