Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ticari Mevzuat Notları - Ticari İşletme Hukuku Ve Deniz Ticareti Hukuku Bilgisi

Ticari Mevzuat Notları - Ticari İşletme Hukuku Ve Deniz Ticareti Hukuku Bilgisi

Ticari Mevzuat Notları - Ticari İşletme Hukuku Ve Deniz Ticareti Hukuku Bilgisi

Editör: Mustafa Emir Üstündağ

Ekin Yayınevi

90 Sayfa

ISBN: 9786258117851

Boyut: 13.5 x 19.5

Karton Kapak – 2. Hamur

2022

(görsel: ekinkitap.com, bilgi: kureselkitap.com, ekinkitap.com)

İçindekiler

-CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR – Doç. Dr. Selminaz Adıgüzel
1. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
2. CARİ HESAP TAKİBİ
3. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ’NİN ŞEKLİ ŞARTLARI ve TARAFLARI

-TİCARET SİCİLİ – Dr. Soner Altaş

-Ticaret Sicilinin Kuruluşu ve Görev Alanı
-Ticaret Sicili Müdürlüğünün Teşkilatı
-Ticaret Sicilinin Yönetimi ve Organizasyonu
-Ticaret Sicilinin Gözetimi ve Denetimi

-TİCARİ İŞLETME / TİCARİ DEFTERLER – Filiz Berberoğlu Yenipınar 

1. Vergi Usul Kanununa Göre Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
2. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Değerlendirme:
3. Tahsilat ve Ödemelerin Tevsiki Zorunluluğuna Uyulmamasının Hukuki Sonuçları:
4. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Bilanço Usulüne Göre Tutulacak Defterler
5. Ticaret Siciline Tescil
6. Ticari işin niteliği

-DENİZ TİCARET HUKUKU ÖZET BİLGİLERİ – Filiz Berberoğlu Yenipınar 

1. Görevli mahkeme
2. 5718 sayılı MÖHUK’un “Yetki anlaşması ve sınırları” başlıklı 47. maddesi
3. İhtiyati Haciz
4. Örnek Navlun sözleşmesi
5. Bilirkişi incelemesi
6. Genel bilgilerde İçtihatlar

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI