Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Tersanecilikte Dünya Ve Türkiye'nin Karşılaştırılması

Tersanecilikte Dünya Ve Türkiye'nin Karşılaştırılması

Tersanecilikte Dünya Ve Türkiye'nin Karşılaştırılması

Yazar: Ercüment E. Kafalı

Türk Loydu Vakfı Yayınları

334 Sayfa

ISBN: 978-625-8088-33-5

2022

(görsel ve bilgi: turkloydu.org)

Kitap Hakkında

SUNUŞ

Denizcilik öyle bir sektördür ki, gelişiminin katkıları sadece ekonomiye yansımaz aynı zamanda o ülkenin uluslararası saygınlığı ve gücünü de doğrudan etkiler. Türk Loydu Vakfı olarak; denizcilik ve gemi inşa sektörünün en önemli ögelerinden olan tersanecilik sektöründe yaşananları, daha sağlıklı anlayabilmek ve geleceğe dönük stratejik kararlar alabilmek için bu değerli eseri sizlere sunduk.

Bu kitap, tersanecilik ve tersanecilik sektörüne hizmet veren tüm kurumlarımıza bütüncül bir genel bakış sunuyor. Sayın Ercüment Kafalı; akademik yeteneklerini ve mesleki deneyimlerini, Tersanecilik sektörünü ülkemiz ve dünyadan verdiği örneklerle incelemek için kullanmış ve sonuçta tam anlamıyla kaynak bir eser ortaya çıkarmıştır. Bu kitabın Gemi İnşaatı ve Denizcilik bölümü öğrencileri ve yeni mezunlarına da gelecekteki meslek hayatları için bir yol haritası çizme konusunda yardımcı olacağına inanıyorum. Sayın Ercüment Kafalı’ya yılların birikim ve tecrübelerini kitaplaştırdığı ve elbette değerli bilgilerini paylaştığı için şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalır.

Şüphesiz ki bu eser Türkiye ve dünyadaki Tersaneciliğin karşılaştırılması konusunda yazılmış az sayıdaki eser arasında oldukça kapsamlı ve faydalı bir yayın olmuştur. Türk Loydu Vakfı olarak ulvi amaçlarımız doğrultusunda, bütüncül bir bakış açısıyla yazılmış bu değerli eseri, hiçbir kâr amacı gütmeden öncelikle Gemi İnşaatı ve Denizcilik Bölümü öğrenci ve mezunlarına daha sonra ise sektör profesyonellerine bir kılavuz eser olmasını ümit ederek yayınladık.

“Tersanecilikte Dünya ve Türkiye’nin Karşılaştırılması” kitabı Türk Loydu’nun da en önemli mihenk taşlarından biri olduğu Türk Gemi İnşa ve Tersanecilik Sektörü’nün hem objektif bir bakış açısıyla sunulan analizidir hem de gemi inşa sektörümüze bir saygı duruşu niteliğindedir.

Türk Loydu Vakfı olarak; ulvi amaçlarımız doğrultusunda hem sektörümüze hem de sektör profesyonellerimize katkı sağlamayı milli bir ülkü olarak edindiğimizi ve denizciliğimizin gelişmesi için elinden gelen her türlü çabayı gösteren, yüreğinden deniz geçen kuruluşlardan biri olduğumuzu gururla ifade etmek isterim.

Cem Melikoğlu – Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI