Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Takım Liderliğinin Mesleki Kültür Yönünden İncelenmesi: Gemi Kaptanları Üzerine Bir Araştırma

Takım Liderliğinin Mesleki Kültür Yönünden İncelenmesi: Gemi Kaptanları Üzerine Bir Araştırma

Takım Liderliğinin Mesleki Kültür Yönünden İncelenmesi: Gemi Kaptanları Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Oğuz Atik

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

165 Sayfa

ISBN: 9789754414226

2014

(görsel: denizhaber.com, bilgi: kutuphane.tbmm.gov.tr, denizhaber.com)

Kitap Hakkında

Dr. Atik’in doktora tezinden uyarlanan kitabında, gemi yönetiminin en üst seviyesinde yer alan ve gemilerdeki tüm faaliyetlerin emniyet gerekleri çerçevesinde yürütülmesinden sorumlu olan gemi kaptanının takım liderliği özellikleri mesleki kültür yönünden incelenmektedir.

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI