Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Taşımacılığı Ve Deniz Sigortaları

Deniz Taşımacılığı Ve Deniz Sigortaları

Deniz Taşımacılığı Ve Deniz Sigortaları

Yazar: Murat Yorulmaz

Akademi Denizcilik Yayınları

225 Sayfa

ISBN: 978-605-9968-2-3

Boyut: 25.0 x 17.0

(görsel: akademistore.com, bilgi: denizlerkitabevi.com)

Kitap Hakkında

Günümüzdeki sigortacılık faaliyetlerinin ve sigortanın başlangıcını oluşturan, sigorta gerçeğinin hayatımıza girmesine sebep olan, sigortanın ilk defa bir ihtiyaç olarak görüldüğü sektör deniz taşımacılığıdır.

Gemiler, işletilmeleri sırasında çeşitli denizcilik risklerine maruz kalır. Bu risklerin bir kısmı, gemide oluşabilecek her türlü tekne, makine hasarlarıdır. Bir diğer kısmı da gerek gemi adamlarının ihmal ve hatalarından gerekse haksız eylemlerinden doğabilecek ve doğrudan doğruya üçüncü şahısları ve onların zararlarını ilgilendiren risklerdir. Gemi sahibini bu risklere karşı güvence altına alan deniz sigortalarıdır.

Uluslar arası faaliyet gösteren deniz taşımacılığı firmasının, Tekne ve P&I Kulüp sigortası olmadan gemilerini işletmesi, hemen hemen imkansızdır. Birbirinden yüksek riskler barındıran gemi işletmeciliği, Tekne ve P&I Kulüp sigortalarını zorunlu tutar. Ancak sigortadan beklenen teminatlara ulaşabilmek için, karmaşık sigorta kurallarını tam anlamıyla bilip uygulamak gerekir.

Ülkemiz ve Dünya da geniş bir ticaret kitlesi oluşturan ve her gün gelişen deniz taşımacılığı ile deniz taşımacılığının vazgeçilmez unsurlarından biri olan deniz sigortalarının birlikte incelendiği bu kitap; denizcilik ve sigortacılıkla ilgili ön lisans veya lisans eğitimi verilen okullarda ders kitabı olarak okutulacağı gibi, zabitlik sınavlarına hazırlanan gemi adamlarına, gemi işletmecilerine, sigortacılara ve ticaret gemilerinde görev yapan kaptanlara kaynak niteliği taşımaktadır.

Bu çalışmanın kitap olarak yayınlanmasındaki temel amaç, özellikle denizcilik eğitiminde, deniz taşımacılığının yapısını ve deniz sigortalarını anlatan yayınların sayısının az oluşu nedeniyle çekilen kaynak sıkıntısının giderilmesini sağlamak hem öğrencilere hem de öğretim elemanlarına bu anlamda yardımcı olabilmek ve aynı zamanda kutsal ve de oldukça zor olan görevleri yapan gemi kaptanlarına her zaman başvurabilecekleri bir eseri ulaştırmaktır.

Her eserde olduğu gibi, bu kitabın da bir takım eksiklikleri olabilir, bize düşen bu eksiklikleri gidermek, daha fazla araştırma yapmak, yenilikleri takip edip siz okuyuculara ulaştırmak olacaktır. Umarım bu anlamda ülkemizde denizcilikle ilgili Türkçe yazılmış kaynakların sayısının artmasına katkı sağlayabiliriz.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI