Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

İstanbul Halk Plajlarının Uzun Dönemli Koliform Değişimi

İstanbul Halk Plajlarının Uzun Dönemli Koliform Değişimi

İstanbul Halk Plajlarının Uzun Dönemli Koliform Değişimi

Yazar: Ahmet Burak Yaşar

Gazi Kitabevi

309 Sayfa

ISBN: 9789758396979

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

2019

(görsel ve bilgi: gazikitabevi.com.tr)

Kitap Hakkında

Bu tez çalışmasında, İBB ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Doğu ve Batı Karadeniz’den başlayıp İstanbul Boğazı üzerinden devam edip Marmara Denizi üzerinde sonlanan geniş bir bölge üzerinde saptanmış izleme istasyonlarında yapılmış olan ölçüm sonuçlarından yararlanılarak, İstanbul Boğazı deniz suyu kalitesindeki değişimin izlenmesi ve İstanbul çevresinde deniz
kirliliğine sebep olan kirlilik yüklerinin tespiti yapılarak deniz suyu kalitesinde olumlu/olumsuz yönde değişime neden olan başlıca kaynakların ve bunların olası nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmış ve çevre yönetimine nasıl katkı sağlanabileceği araştırılmıştır.
Tez kapsamında literatür bilgilerinden yararlanılarak, deniz kirliliğine neden olan etkenler, kirlilik parametreleri, deniz deşarjları, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nın sahip olduğu başlıca özellikler belirlenmiş, ayrıca İBB tarafından 2009 yılında 89 ayrı noktada ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 2010-2017 yılları arasında 80 noktada yapılan kirlilik verisi ölçümlerinden yararlanılarak, (Fekal koliform, Toplam koliform) çevre kirliliğinin zamansal ve mekansal değişimi plajlar özelinde değerlendirilmiştir.
Bu tez çalışması 5 bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölüm tezin amaç ve kapsamını, ikinci bölüm tez çalışma konusu ile ilgili olarak genel bilgiler ve literatür özetini vermektedir. Tezin 3. bölümünde tez çalışmasında kullanılan veriler, veri kaynağı ve verinin analiz ve değerlendirme yöntemi verilmektedir. Çalışmanın 4. bölümü tez çalışmasının sonuçlar ve değerlendirme bölümünü, 5. bölüm ise çalışma sonucunda varılan genel değerlendirmeleri içermektedir. (Giriş Bölümünden)
İçindekiler: 
1. GİRİŞ
2. GENEL BİLGİLER VE LİTERATÜR ÖZETİ
2.1. Deniz Ortamının Özellikleri
2.2. Deniz Kirliliğine Neden Olan Etkenler
2.3. Deniz Suyu Kalitesinin Düşmesinin Sebepleri
2.4. Deniz Deşarjları ve Çevre Standartları
2.5. Marmara Bölgesi’nde Yer Alan Kıyıların Coğrafi Özellikleri
2.6. İstanbul Boğazı
2.7. Kirletici Kaynaklar
2.8. Dünya’da ve Türkiye’de Kıyı Sularında Koliform Analiz Çalışmaları
3. MATERYAL VE METOD
3.1. Veri Seti Hakkında Genel Bilgi
3.2. Veri Setinin Elde Edilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
4.1. İstanbul Genelinde Kirlilik Veri Setinin (FK/TK) Değerlendirilmesi
4.2. Bölge özelinde Kirlilik Veri Setinin (FK/TK) Değerlendirilmesi
5. GENEL DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER
6. KAYNAKLAR
EKLER

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI