Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Liman Mühendisliği

Liman Mühendisliği

Liman Mühendisliği

Yazarlar: Yalçın Yüksel, Esin Özkan Çevik

Beta Yayınevi

708 Sayfa

ISBN: 9786053773672

Boyut: 18.5 x 23.5

Kuşe Kapak

2010

(görsel: edebiyatdefteri.com, bilgi: betayayincilik.com)

Kitap Hakkında

Son yirmi yıl içinde liman planlama ve tasarımında önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Bu gelişmelerdeki en önemli nedenler küreselleşen dünya ve deniz taşımacılığındaki ileri teknolojilerdir. Bu gelişmelerin sonucu olarak dünya ticaretinin büyük payını elinde bulunduran ve deniz taşımacılığının kapısı olan limanlar günümüz teknolojileri kullanılarak planlanması gerekir. Doğru planlanan ve işletilen limanlar bölge ve ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarının yanı sıra küresel ekonomi üzerinde de etkiler yaratmaktadır. Ayrıca 1990 yıllarından bu zamana kadar dünyada meydana gelen büyük depremler stratejik açıdan önem arz eden liman yapılarının tasarımında da ciddi gelişmelere neden olmuştur. Türk dış ticaretinin %85’i deniz taşımacılığı ile yapılmasına karşın modern limancılık kavramının henüz yerleşemediği ve mevcut limanların kapasitelerinin yeterli kullanılmadığı bilinmektedir. Hazırlanan bu eserde liman planlama ve tasarımına ait önemli konulara değinilmiş ve tasarıma yönelik ön bilgiler verilmiştir. Liman mühendisliği konusunda son yıllarda yazılan eserlerin yanı sıra PIANC, BS, CEM, OCDI gibi standart ve el kitaplarındaki bilgiler derlenerek bu kitap hazırlanmıştır. Kitapta deniz ticareti ile liman planlamasına ait temel kavramlar, limanların kara ve deniz alanlarının planlanması, terminallerin ayrı ayrı ele alınarak özelliklerinin anlatılması, liman yapılarına ait tasarım ölçütlerinin verilmesi, seyir sistemlerinin tanımlanması, liman yapılarının işletme sırasında bakım ve onarımlarının nasıl yapılacağının kısaca anlatılması, liman planlamasında çevresel ve maliyet açısından önemli bir konu olan taramaya ait bazı kriterler ile tanımların verilmesi amaçlanmıştır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI