Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Antalya'da Kıyı Alanlarının Dönüşümü

Antalya'da Kıyı Alanlarının Dönüşümü

Antalya'da Kıyı Alanlarının Dönüşümü

Yazar: Ahmet Yazar

Nobel Akademik Yayıncılık

164 Sayfa

ISBN: 978-625-393-133-9

Boyut: 16.5 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2023

Kitap Hakkında

Turizm eksenli gelişimini sürdüren bir kent olarak Antalya kıyılarında kamusal nitelikli topraklar üzerinde yapılan düzenlemeler ve ortaya çıkan değişim süreci kıyı alanlarının dönüşümünü anlamak açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Kamusallığı konusunda şüphe olmayan kıyı alanlarının küresel neoliberal ekonomi koşullarında, mekânsal dönüşümü sağlamak üzere sermaye lehine nasıl kullanılabilir hâle getirildiği ve bu toprakların dönüşümünün hangi araçlar eliyle nasıl gerçekleştiği kitapta ele alınan tartışma başlıklarının en önemlisidir. Bu bağlamda kıyı alanlarının neoliberal politikalar çerçevesinde mekânsal dönüşümü incelenirken devletin işlevi, sermayenin rolü ve bu dönüşümü sağlayan ortak araçlar üzerinde durulmuştur.

Çevre ve ekonomi tartışmalarının yoğun biçimde kamuoyunu işgal ettiği günümüzde göz ardı edilen konulardan biri olan kıyı alanlarının dönüşümünün aslında gözden uzak olmadığını, aksine hızlı ve yakıcı biçimde gerçekleştiği hususunu okuyucunun dikkatine sunuyoruz.

İçindekiler

TEŞEKKÜR v

İÇİNDEKİLER vii

ÖN SÖZ ix

GİRİŞ 1

1. MEKÂNI DÖNÜŞTÜREN GÜÇLER VE ARAÇLAR 5

1.1.Mekânın Dönüşümü 5
1.2.Mekânın Dönüşümünde Devletin ve Sermayenin Rolü 7
1.2.1. Mekânın Dönüşümünde Devlet ve Sermayenin Ortak Araçları 12
1.2.1.1. Kentsel ve Mekânsal Planlama 13
1.2.1.1.1. Mekânsal Planlama 15
1.2.1.1.2. İmar Planlarının Başkalaşan İşlevi 17
1.2.1.1.3. Geleneksel Planlamadan Esnek Planlamaya Doğru 21
1.2.1.2. Tahsisler ve Büyük Projeler Odaklı Turizmi Teşvik Anlayışı 24
1.2.1.2.1. Turizmi Teşvik 25
1.2.1.2.2. Tahsis 32
1.2.1.2.2.1.Kıyı Alanlarında Tahsis 34
1.2.1.2.2.2.Orman Alanlarında Tahsis 40
1.2.1.2.3. Büyük Projeler 44
1.2.1.3. Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi 46

2. MEKÂNIN DÖNÜŞÜMÜ: KEMERAĞZI-KUNDU ÖRNEĞİ 55

2.1.Antalya Kemerağzı-Kundu Bölgesi Alan Araştırması 55
2.2.Antalya’da Kent Planlamasının Tarihsel Görünümü 57
2.3.Kemerağzı-Kundu Bölgesi Doğal Özellikleri 58
2.4.Kemerağzı-Kundu Bölgesinde Planlama ve Toprak Kullanımı 61
2.5.Turizmi Teşvikle Meydana Gelen Dönüşümün İzleri 87
2.5.1. Kemerağzı-Kundu Bölgesinde Tahsisler 97
2.5.2. Kemerağzı-Kundu Bölgesinde Büyük Projeler 118
2.6.Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı ve Kemerağzı-Kundu Bölgesi Öngörüleri 123

SONUÇ 135

KAYNAKÇA 141

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI