Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Radar Plotlaması

Radar Plotlaması

Radar Plotlaması

Ortak Çalışma Eseri

Deniz Kuvvetleri Komutanları Hidrografi Yayınları

62 Sayfa

Boyut: 16.7 x 23.8

İnce Karton Kapak – 1. Hamur

2000

Kitap Hakkında

GİRİŞ

Bir denizcinin radarı en uygun ve yeterli olarak kullanabilmesi için aşağıdaki konularda tam bir bilgiye sahip olması gerekir.

1-Radarın prensibi

2-Radarın kullanılışı ve operasyonu

3-Radar bilgilerinin analizi ve değerlendirilmesi

4-Plotlama

Bu kitaptaki konular, daha çok, yukarıdaki dört bölümün, sonuncusu olan “Plotlama” ile ilgilidir. Bir başka tekne ile radar teması yapıldığında, sorulan üç önemli sorunun cevabını vermek için izlenecek yol ve metod bu kitapta açıklanmıştır; bu üç soru şunlardır:

1-En fazla yaklaşma noktasındaki (Azami Yaklaşma Noktası) uzaklık ve zaman nedir?

2-Diğer teknenin rotası ve hızı nedir?

3- Çatışmayı önlemek için yapılacak en iyi manevra nedir?

Bu soruları uygun bir biçimde cevaplandırmak için kitabın ilk bölümü, radar donanımı olan gemilerin çatışmayı önleme problemlerinin çeşitli yönlerini incelemeye ayrılmıştır. Bu izleyen ikinci bölümde “Radar Plotlama Levhası” hakkında bilgi verilmektedir. Bundan sonraki bölümlerde ise, radar ekranındaki görüntülerin verdiği bilgilerden, bunların değerlendirilme metodlarından ve gemi komutanının bu bilgilerden, güvenlikli seyir için nasıl yararlanabileceğinden söz edilmektedir. Örnekler, açık denizdeki radar temaslarına göre olup; açıklayıcı şekilller, Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığının basmış olduğu 3 nolu “Demirleme ve Manevra Levhası” üzerinde gösterilebilecek biçimde düzenlenmiştir.

Gerçektir ki, gemilerin radar kullanması, oldukça yeni sayılabilecek bir ilerlemedir. Bugün bile, radarın yararları yönünden birçok sorular cevapsız kalmaktadır. Bu bakımdan Seyir ve Hidrografi Dairesi, bu kitaptaki konular üzerinde yararlı tenkit ve görüşlerinizi bildirmenizi beklemektedir.

İçindekiler:

-Giriş

-Radar ve çatışmayı önleme 1

-Radar plotlama levhası 9

-Plotlama tekniği 13

-Temasların plotlanması için plotlama işaretleri (Sembolleri) 19

-Örnekler 21

-Azami yaklaşma noktasındaki (AYN) uzaklık ve zaman ne olacaktır? 23

-Problemler 27

-Diğer gemilerin rota ve hızı nedir? 33

-Problemler 39

-Çatışma tehlikesini azaltmak bakımından kendi gemimiz ne yapabilir? 47

-Problemler 51

-Değişik Çözümler 57

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI