Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

MATLAB Uygulamalı Gemi Stabilitesi

MATLAB Uygulamalı Gemi Stabilitesi

MATLAB Uygulamalı Gemi Stabilitesi

Yazar: Erdem Üçer

Birsen Yayınevi

210 Sayfa

ISBN: 9789755116570

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2017

(görsel: birsenyayinevi.com, bilgi: seckin.com.tr, birsenyayinevi.com)

Kitap Hakkında

Bu kitap, gemi hidrostatiği ve hasarsız gemi stabilitesi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkese özellikle de gemi inşaatı ve gemi makineleri, deniz ulaştırma işletme ve gemi makineleri işletme mühendisliği lisans, yüksek lisans ve ön lisans öğrencilerine güncel bir kaynak olması amacıyla uygun bir dil ve anlatım tekniği
kullanılarak hazırlanmıştır.

Kitabın ilk iki bölümünde, gemilerin tanımlanması ve hidrostatiği anlatılarak gemi stabilitesi konusunda okuyucuda gerekli alt yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölüm ve sonrasında hasarsız gemi stabilitesi anlatılmaktadır. Sırasıyla, gemilerin enine ve boyuna stabilitesine, havuzlama ve karaya oturma olayına, dalgalar arasındaki gemi stabilitesinin değişimine, hasarsız stabilite kriterlerine ve yelkenli teknelere ait özel kriterlere değinilmiştir.
Kitabın altıncı bölümü dalgalar arasında gemi stabilitesi, yüksek lisans öğrencilerinin de özellikle faydalanabileceği şekilde yazılmıştır.

Kitabın tüm bölümlerinde MATLAB paket programında yazılmış kodlar yer almakta olup, bu kodlar sayesinde gemi hidrostatiği ve stabilitesi hesaplamalarında MATLAB programının nasıl kullanılabileceği üzerine fikir sahibi olunabilir. Bu kodlar profesyonel kullanıma uygun şekilde yazılmamıştır. Ek A’da bu kitap içerisinde kullanılan MATLAB komutları örneklerle açıklanmıştır. – Doç. Dr. Erdem Üçer

İçindekiler: 

BÖLÜM 1 – Gemi Tanımı Sınıflandırması ve Ana Boyutlar

BÖLÜM 2 – Gemi Hidrostatiği

BÖLÜM 3 – Gemilerin Enine Stabilitesi

BÖLÜM 4 – Gemilerin Boyuna Stabilitesi

BÖLÜM 5 – Havuzlama ve Karaya Oturma

BÖLÜM 6 – Dalgalar Arasında Gemilerin Stabilitesi

BÖLÜM 7 – Hasarsız Stabilite Kriterleri

BÖLÜM 8 – Yelkenli Tekneler için Hasarsız Stabilite Kriterleri

MATLAB Uygulamaları

-MATLAB YAZILIMI

-KAYNAKLAR

-DİZİN

-ÖZGEÇMİŞ

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI