Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Yardımcı Makinelerinde Sorunlar Ve Çözümler

Gemi Yardımcı Makinelerinde Sorunlar Ve Çözümler

Gemi Yardımcı Makinelerinde Sorunlar Ve Çözümler

Yazar: Kemal Demirel

Akademi Denizcilik Yayınları

292 Sayfa

ISBN: 9789759218584

Boyut: 17.0 x 24.5

2005

(görsel ve bilgi: kitapdenizi.com)

Kitap Hakkında

Gemi yardımcı makinaları denildiğinde ilk akla gelenler pompalar, yağ ve yakıt separatörleri (ayrıştırıcıları), sintine separatörleri (yağlı su ayrıştırıcıları) buzluk sistemi ve kompresörleri, evaporatörler (tatlı su üreticeleri), dümen sistemi, çöp yakma kazanı ve güverte makineleridir. Bunlardan özellikle pompalar konusunda teorik kitaplar olmasına karşın diğerleri hakkında yazılan kitapların sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Özellikle de gemilerde çalışan Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri için bu sistemlerin ve sistemlerde oluşabilecek arızalar,nedenleri ve bunların çözümlerine ilişkin kaynakları sadece bulundukları gemilerdeki sistemlere ait ‘Açıklama veya Bakım-Tutum Kitapları´dır.

Gemi Makinelari İşletme Mühendisleri ve diğer gemi çalışmalarının da eksikliği duyduğunu düşündüğüm bu konular, kitabın hazırlanması gerektiği konusunda bana yol gösterici olmuştur. Bu nedenle de böyle bir kitabın bulunmasının eğitim ve öğretimleri sıraısnda öğrencilere, çalışmaları sırasında da işletmecilere faydalı olacağı düşüncesindeyim.
Gemilerde sistemler ve sistem elemanları genellikle İngilizce adlarının Türkçe okunuşları ile adlandırılmaktadır. Bu zorunluluk olsa bile günümüzde her şeyin Türkçesi´miz dışında bir dil ile adlandırılması dilimizin, zamanla da kimliğimizin kaybedilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle bu kitapta sistem ve sistem elemanları gemi terminolojiye zorunlu olmadığımız ifadelerin Türkçeleştirilmesine gayret gösterilmiştir.
Günümüzde özellikle; denizcilik mesleğinin uluslar arası bir meslek olduğunu ve sınırlarının bir ülkenin coğrafi sınırları ile asla kısıtlı kalamayacağı hatırda bulundurulduğunda, karşımıza çıkan bir diğer gerekçe; bu konudaki uygulamalarının ve kullanılan terminolojinin, uluslar arası denizcilik terminolojisi ile entegre edilmesi gerektiğidir. Bu amaçla kitabın sonuna, konuda geçen teknik terimler ile ilgili bir Türkçe-İngilizce sözlük oluşturulmaya çalışılmıştır. Oluşturulan bu kısa sözlük daha çok uluslar arası denizcilik terminolojisi ile teknik terminoloji birlikte kullanılarak karşılıklarını vermeyi amaçlamaktadır. Böylece öğrenci kitapta ki anlatım sıralamasına uygun olarak kendi ana dilinde konuyu öğrenirken aynı zamanda Türkçe tarifleri yapılan teknik terminolojinin İngilizcesini ve uluslar arası denizcilik terminolojisindeki karşılığını bulacaktır.
Bilindiği gibi santrifüj pompaların çalışma prensibi genel olsa da binlerce hatta milyonlarca santrifüj pompanın var olduğu düşünülürse tüm bu pompaların aynı olmadığı aralarında bazen az bazen de oldukça fazla farkın olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de bu pompaların arızaları ile bunların olası nedenleri ve çözümleri de farklı olacaktır. Böyle bir durumda sorunların nedenleri ve olası çözümleri ancak kendi başvuru kitabıyla bulunabilir ve çözülebilir. Bu da demektir ki sistemlerde oluşabilecek arızalar genel olsa bile olası nedenler ve çözümleri özel olabilir. Tüm bu kaygılar nedeniyle bu kitapta en çok kullanılan modeller ele alınmış ve genel sorunlara, yine genel olası neden ve çözümlere yakın olmaya çalışılmıştır. Bu kitaptaki amaç herhangi bir pompa veya gemi yardımcı makinasında herhangi bir sorun karşısında neler yapabileceği konusunda fikir uyandırmaktır.
Kitap içindeki sistemlere ait sorunlar olası nedenler ve çözümleri belli bir metot ile anlatılmaya çalışılmaktadır. Kitabın aynı zamanda İngilizce ile yazımı da bir yandan devam ettiği için her iki kitabın birbirine uyumlu olabilmesi için aynı metot kullanılmıştır. Arızaların gösterilmesi ve nedenleri ile olası çözümler konusunda uygulanan metot şu şekildedir. Sorunlar “T” harfi ile gösterilmiştir. Örneğin, T3 denildiğinde üçüncü sorun anlaşılmalıdır. Sorunların altındaki “T3C1” ifadesi üçüncü sorunun birinci nedenini göstermektedir. Bu ifadeden sonra yer alan “T3R1” ise üçüncü sorunun birinci olası çözümünü ifade etmektedir.
Sistemlerin okuyucu tarafından bilindiği varsayıldığında kitaptaki her sistemin sorunlarına ve çözümlerine başlamadan önce konular hakkında sadece hatırlatma yapmak amacıyla kısa bilgiler verilmektedir.

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI