Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Mühendisleri İçin Hidrolik - Pnömatik Uygulamaları

Gemi Mühendisleri İçin Hidrolik - Pnömatik Uygulamaları

Gemi Mühendisleri İçin Hidrolik - Pnömatik Uygulamaları

Yazarlar: İsmail Deha Er, Kemal Demirel

Akademi Denizcilik Yayınları

361 Sayfa

ISBN: 9759218526

Boyut: 17.0 x 24.0

(görsel ve bilgi: kitapdenizi.com)

Kitap Hakkında

 

Bu kitapta hedeflenen, temel kavram ve prensipleriyle birlikte hidrolik ve pnömatiğin gemilerdeki uygulamarına detaylı olarak yer verilmiş olmasıdır. Günümüzde konu ile ilgili literatür çalışması yapıldığında, özellikle hidrolik ve pnömatiğin gemilerde uygulanmasına ilişkin Türkçe kaynakların mevcut olmayışı, en etkin olarak kendi anadilinde öğrenimini gerçekleştirecek olan üniversite öğrencilerimiz için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Böylece kısıtlı sayıda hazırlanmış ve güncellenmesi titizlikle ele alınmamış Türkçe ders notlarıyla hedeflenen eğitim çıktılarına ulaşmanın mümkün olamyacağı açıkça gözükmektedir.

Belirtilen söz konusu gerçekler ışığında, bu kitapta özellikle hidrolik ve pnömatiğin gemi sistemleri için uygulamalarına ağırlık verilmiş ve bu konuda en son kullanılan teknolojiler irdelenmiştir. Bu sebeple, yayınımızın öğrenciler için ve bu konuda ders verecek öğretim elemanları için kuşkusuz faydalı olacağı inancındayız.
Kitabın gerçek amacını dışına çıkarak, sadece teorik bilgilerle donatılmasını engellemek için, bütün tanımlar ve temel prensipler gemideki uygulama örnekleri ile çeşitlendirilmiştir. Bu çerçevede kitap iki kısımdan oluşmakta olup, birinci kısım hidrolik ve gemi sistemleri için uygulamaları, ikinci kısım ise pnömatik ve yine gemi sistemleri için uygulamalardan oluşmaktadır. Kitaptaki başlangıç şartı ise öğrencinin öncelikle temel akışkanlar mekaniği ve gemi yardımcı makineleri derslerini almış olmaları gerektiğidir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI