Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkler Ve Deniz

Türkler Ve Deniz

Türkler Ve Deniz

Derleyen: Özlem Kumrular

Kitap Yayınevi – Tarih ve Coğrafya Dizisi

556 Sayfa

ISBN : 978-975-6051-63-4

2007

(görsel ve bilgi: kitapyayinevi.com)

İçindekiler

Bu kitapta 6-7 Ekim 2005 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirilen “Türkler ve Deniz” konulu sempozyuma sunulan şu tebliğler yer alıyor:
-Emilio Sola Castaño / İspanyol Edebiyatında Kanuni’nin Son Yılları
-İdris Bostan / Osmanlılarda Deniz Sınırı ve Karasuları Meselesi
-Salih Özbaran / Osmanlılar ve Deniz
-Edhem Eldem / 18. Yüzyılın İkinci yarısında Doğu Akdeniz’de Osmanlı Varlığı
-Zeki Arıkan / 15. ve 16. Yüzyıllarda Seferihisar, Sığacık ve Korsanlık
-Halil Berkray-Tosun Terzioğlu / Osmanlı Denizcilik Tarihinin Evrensel, Karşılaştırmalı ve Teorik Çerçeveleri
-Alain Servantie-Giovan-Francesco Giustinian / Osmanlı Donanması’na Venedik Teknik Yardımı
-Giovanni Ricci / Türkler ve Deniz
-Giovanni Sereli / Terranova’nın Turgut Reis Tarafından Yağmalanması
-Özlem Kumrular / Barbaros’un 1534 Seferi
-Fernando Fernández Lanza / 1500’de Türklerin Modon’u Kuşatması ve İşgali
-Paulino Toledo / Oruç Reis’in Ölümü
-Ana María Carabias Torres / İspanya’da Türklere Karşı Yapılan Deniz Savaşlarıyla İlgili Belgeler
-Bülent Arı / Akdeniz’de Korsanlık ve Osmanlı Deniz Hukuku
-Burcu Alarslan Uludaş / Osmanlı’da Sahilsaray Kullanımında Tersane Sarayı Örneklemesi
-Nurcan Yazıcı / Osmanlı Devleti’nde Tersane-i Amire Mimarlığı ve Mimarları
-Rasim Ünlü / Bahriye Divanhanesi ve Tersanenin Kuruluş Yeri Konusunda Yeni Bulgular
-Gül Köksal / Tersane-i Amire’de Çağlar Boyu Gemi İnşa Yerleri
-Nihat Kundak / Osmanlı Minyatürlerinde Liman Kentleri
-Pablo Martín Asuero / İspanyol Seyyahların Gözüyle İstanbul
-Murat Koraltürk / İstanbul’da Deniz Ulaşımı
-Mehmet Çelik / Türk-İslam Edebiyatında Deniz İmgesi
-Zeki Taştan / Halikarnas Balıkçısının Öykülerinde Deniz

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI