Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Trablusgarp Savaşı'nda İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazı Harekâtları - Alman Belgelerine Göre

Trablusgarp Savaşı'nda İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazı Harekâtları - Alman Belgelerine Göre

Trablusgarp Savaşı'nda İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazı Harekâtları - Alman Belgelerine Göre

Yazar: Sezen Kılıç

Türk Tarih Kurumu Yayınları

214 Sayfa

ISBN: 978-975-16-3555-6

Boyut: 16.0 x 24.0

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2018

(görsel: ttk.ayk.gov.tr, bilgi: simurg.com.tr, ttk.ayk.gov.tr)

Kitap Hakkında

Osmanlı Devleti’nin son 50 yıllık askeri, siyasi ve ekonomik alanında Almanya ve Almanlar çok önemli ve yoğun bir yer teşkil etmiştir. Özellikle II. Abdülhamit’in daveti üzerine Osmanlı topraklarına 1882’den itibaren gelmeye başlayan Alman subaylarının bir kısmı Osmanlı ordusunun ıslahı için çaba harcarken bir kısmı ise sadece Alman silahları ile Osmanlı ordusunu donatmak ve bundan da şahsi menfaat elde etmek istemiştir. Bu şekilde hareket eden Alman subaylarından biri olan Emekli Deniz Binbaşı Heinrich Mayer’in Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı ordusunu silahlandırma teklifi Osmanlı makamları tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine Mayer, soluğu Berlin İtalyan Büyükelçisi’nin yanında almış ve daha önce defalarca İstanbul’a gelerek Osmanlı ordusu ile birlikte Boğazların tahkimatları hakkında edindiği istihbaratı İtalyanlar ile paylaşmak istediğini açıklamıştır. Bu doğrultuda Mayer, Trablusgarp Savaşı’nda beklediği zaferi kısa sürede elde edemediği için hem kendi hem de dünya kamuoyu karşısında zor duruma düşen İtalyan hükümetini, Çanakkale Boğazına donanmasıyla iki harekât yapması ve bu suretle Osmanlı hükümetine barışı zorla dikte ettirmesi konusunda ikna etmiş ve bu harekâtlara bizzat katılarak rehberlik yapmıştır. Bu eserde ilk kez Alman arşiv belgelerine dayanılarak İtalyan donanmasının Mayer’in rehberliğinde yaptığı iki Çanakkale Boğazı harekâtı anlatılmıştır.

İçindekiler:

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. Trablusgarp Savaşı Öncesi Durum

A. Osmanlı Devleti’nin Durumu

B. İtalya’nın Durumu

II. Trablusgarp Savaşı

A. Alman Belgelerine Göre Trablusgarp Savaşı’nda Yaşanan Gelişmeler

B. Beyrut’un Bombalanması, Adaların İşgali ve Barış Antlaşması

İTALYAN DONANMASININ ÇANAKKALE BOĞAZI HAREKÂTLARI

I. Birinci Boğaz Harekâtı (18 Nisan 1912)

A. Türk Kaynaklarına Göre Harekât

B. Emekli Alman Deniz Binbaşı Heinrich Mayer’e Göre Harekât

-İlk Başarısız Harekât Teşebbüsü

-Harekâta Hazırlık

-Harekâtın İcrası

-Harekâtın Sonucu ve Değerlendirmesi

II. İkinci Boğaz Harekâtı (18-19 Temmuz 1912)

A. Türk Kaynaklarına Göre Harekât

B. Albay Millo’ya Göre Harekât

C. Alman Ataşesi Fuchs’un Millo’nun Harekâtına Dair Değerlendirmesi

D. Mayer’e Göre Harekât

-Harekâta Hazırlık

-Harekâtın İcrası

-Harekât Sonucu ve Değerlendirmesi

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN

EKLER

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI