Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bir Liman Kenti Bartın

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bir Liman Kenti Bartın

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bir Liman Kenti Bartın

Yazar: Ergül Ballı

Libra Kitap

224 Sayfa

ISBN: 978-605-9022-21-7

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak

2015

(görsel ve bilgi: librakitap.com.tr)

Kitap Hakkında

Osmanlı Devleti’nin Avrupa kapitalizmine eklemlenmesiyle birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı kentleri modernleşmeye başlamış ve dönüşüm, en çok da liman kentlerinde yaşanmıştır. Mimari açıdan yeni bir görünüm ve ekonomi-politik açıdan yeni bir işlev kazanan liman kentlerinden biri de Bartın’dır. 1830’ların başında henüz modern anlamda şehircilikle tanışmamış olan Bartın’da 19. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte hissedilir derecede bir kentsel gelişim yaşanmış, nüfus artmış, ekonomik faaliyetlere bir dinamizm gelmiştir. Bu dönemde Bartın, dış dünya ve iç bölgedeki kentler arasında adeta bir iktisadi kanal vazifesi görmüştür. Hatta bir süre sonra bu ülkenin başkenti olacak olan Ankara’nın ithalat-ihracat kapısı halini almıştır. Fakat 1936 yılında demiryolunun Ankara’dan kömürün başkenti Zonguldak’a bağlanması, demiryolu, nehir ve deniz taşımacılığı sayesinde büyük bir gelişme potansiyeli taşıyan bu Karadeniz kentinin iktisaden giderek önemsizleşmesine neden olmuştur. Osmanlı Arşivi kaynaklarının kullanıldığı bu kitap, Osmanlı liman kentleri sahasında yapılan çalışmalara Bartın’ı konu ederek bir taraftan kentsel hafızanın canlandırılmasına katkıda bulunma diğer taraftan tarihe tanıklık eden kentlerin sosyoekonomik ve toplumsal tarihi üzerine yeniden düşünme imkânı yaratma gayesindedir.

İçindekiler

Tablo Listesi

Kısaltmalar

Önsöz

Giriş

-Neden Bartın?

-Liman Kenti Modellerinde Çalışma Metodu

-Çalışmanın İçeriği

-19. Yüzyılda Çevreleşme Süreci ve Osmanlı Devleti

-Sanayi Devrimi ve İngiltere

-Birinci Sanayileşme Evresi

-İkinci Sanayileşme Evresi

-Çevreleşme Sürecinin Ortak Özellikleri ve Özgüllükleri

-Çevreleşme Sürecinin Ortak Özellikleri

-19. Yüzyılda Çevreleşme Kategorileri

-Osmanlı Devleti’nin Dünya Sistemine Entegrasyonu

-Osmanlı Devleti’nin Çözülüş Nedenleri

-1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşması

-Buharlı Gemicilik ve Osmanlı Devleti’ne Girişi

-Liman Kentleri

-Sanayi Devriminin Simgelerinden Biri: Demiryolları

-Tanzimat’la Birlikte Batı’ya Yaklaşan Doğu Kentleri

-İslam Kenti

-Dönüşen Osmanlı Kenti

-Liman Kentlerinin Politik Açıdan Değerlendirilmesi

-Tanzimat’tan Evvel Bir Karadeniz Kasabası

-Şehir Panoraması

-İbadethaneler

-Bartın Pazarı ve Çarşısı

-Yaşam Kaynağı Parthenius

-Liman

-Ormanlar

-Bartın Ovası

-Nüfusun Bileşenleri

-Dayanıksız Şehir

-Yangınlar

-Su

-Hastalıklar

-Bir Tanzimat Kenti Olarak Bartın

-İktisadi Kalkınma

-Kerestecilik

-Maden Direkçiliği

-Madencilik

-Gemicilik

-Yumurtacılık

-Tarımsal Üretim ve Hayvancılık

-Tanzimat’ın Sloganı: Sağlık, Düzen, Geliştirme

-Sağlık Hizmetlerinde İyileşme

-Şehir İdaresi

-Bartın Boğazı’nın Temizlenerek Derinleştirilmesi ve Rıhtım İnşaatı

-Bartın Belediyesi ve Bartın’ın Arka Cephesinin Yeniden Yapılanması

-Tanzimat’ın Taştan Elbiseleri

-Okullar

-Malî Kuruluşlar

-Bankalar

-Bartın Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odası

-Fabrikalar

-Sonuç

Ek Belgeler

Kaynakça

Dizin

Basından

Bartın Halk Gazetesi – 2015

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI